Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich, Michniów
Budowa miesiąca
Zarówno wizja architektoniczna, jak również skomplikowany kształt konstrukcji obiektu wymagały od PERI opracowania szczegółowej technologii wznoszenia.
Twitter
LinkedIn