Pomosty robocze CB

Pomosty robocze CB Pomosty robocze CB Pomosty robocze CB Więcej zdjęć  

Bezpieczeństwo na każdej wysokości potwierdzone świadectwem dopuszczenia dla CB 240 i CB 160

Pomosty CB 240 i CB 160 wyposażone są w wózki, są przystosowane do pracy z deksowaniami o dużych powierzchniach. Zapewniają one prosty przebieg robót, szybkie przestawianie jednostek oraz bezproblemowe dopasowanie pomostów do zadanej geometrii budowli.

Wysoka nośność wsporników powoduje osiągnięcie dużych ich rozstawów (i przez to duże jednostki pomostów) przy możliwości prznoszenia znacznych obciążeń.

Poprzez połączenie deskowania z pomostem powstaje jednostka przestawiana jedną operacją żurawia. Tak oszczędzany jest kosztowny czas na budowie.

Po zamocowania deskowania do pomostu poprzez wózek uzyskuje się możliwość odsunięcia deskowania o ok. 75 cm, tak aby powstała przestrzeń robocza pomiędzy deskowaniem a ścianą. Podest o szerokości 2,40 m, nie posiada żadnych wystających elementów. To podwyższa bezpieczeństwo pracy na pomoście. Wykonane poszycie pomostów można używać na kolejnej budowie.

Pomost CB 160 posiada podest o szerokości 1,60 m, deskowanie mocowane jest bezpośrednio do pomostu, nie do wózka.Zalety
 • Wysoka nośność
  Wysoka nośność pomostów umożliwia uzyskanie bardzo dużych jednostek deskowań wraz z pomostem. Oszczędza to ilość zakotwień oraz czas w trakcie przestawiania.
 • Proste przestawianie żurawiem
  Poprzez stałe połączenie deskowania z pomostem przestawiać żurawiem można całość jako jedną jednostkę. W ten sposób oszczędza się kosztowny czas na budowie.
 • Szybkie rozdeskowanie bez żurawia
  Również największy element deskowaniowy dzięki łożyskom wózka można lekko przestawiać. Proste i uniwersalne regulowanie jest warunkiem dla uzyskania pożądanych spoin betonowych. Wszystkie elementy obsługi są niezależne od pracy żurawia.
 • Żadnych wystających elementów
  Poszycie pomostu leży ponad wspornikami na takim samym poziomie jak wózek do przesuwania deskowania, czyli nie posiada żadnych wystających elementów o które mżnaby się potknąć. Podwyższa to bezpieczeństwo pracy przed i za deskowaniem.
 • Referencje
 • Zbiorniki gazu ciekłego, Cameron, USA
 • Wiadukt autostradowy Trmice koło Usti, Czechy
 • Wieża kontrolna lotniska w Edynburgu, Szkocja
 • 21st Century Tower, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie
 • Meczet dla szejka Zayed Bin Sultan II, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie
 • ... inne projekty
  LinkedIn
  Facebook
  Twitter