Wydarzenia

PERI Polska aktywnie uczestniczy w ważnych wydarzeniach z życia branży budowlanej. Jesteśmy obecni na kluczowych konferencjach naukowo-technicznych, sympozjach i innych wydarzeniach dotyczących obecnej , jak i przyszłej sytuacji na polskim rynku budowlanym.

Awarie Budowlane 2017

Awarie Budowlane 2017

2017-05-22 - 2017-05-26 | Międzyzdroje

Tematyka
AWARIE BUDOWLANE od ponad ćwierć wieku stanowią forum wymiany poglądów i doświadczeń naukowców, inwestorów, projektantów, wykonawców oraz przedstawicieli administracji budowlanej w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych.

Więcej informacji

Tematyka konferencji obejmuje w szczególności:

  • zagadnienia diagnostyki konstrukcji i zapobieganie awariom budowlanym,
  • analizę przyczyn zaistniałych katastrof i awarii budowlanych,
  • sposoby naprawy poawaryjnej i rekonstrukcji,
  • ocenę i analizę procesów projektowania i wykonawstwa oraz aktów prawnych dotyczących bezpiecznej eksploatacji obiektów budowlanych.

2nd International Joint Conference on Innovative Solutions in Construction Engineering and Management

2nd International Joint Conference on Innovative Solutions in Construction Engineering and Management

2017-05-24 - 2017-05-26 | Poznań

Tematyka
2nd International Joint Conference on Innovative Solutions in Construction Engineering and Management to konferencja, organizowana przez Zakład Technologii i Organizacji Budownictwa Politechniki Poznańskiej. Podczas konferencji spotykają się naukowcy z szeroko rozumianą branżą budowlaną. 

Więcej informacji

ZMRP- Oddział Wielkopolski

XXVII Seminarium Mostowe

2017-06-13 - 2017-06-14 | Rosnówko

Tematyka
Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej przy współudziale Oddziału Wielkopolskiego Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej, organizuje w bieżącym roku XXVII Seminarium "Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów". Problematyka Seminarium dotyczy zagadnień związanych z projektowaniem, budową, remontami i utrzymaniem obiektów mostowych.

Więcej informacji

63. konferencja naukowa – KRYNICA 2017

63. konferencja naukowa – KRYNICA 2017

2017-09-17 - 2017-09-22 | Krynica Zdrój

Instytut Techniki Budowlanej jest organizatorem 63. Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.
Konferencja jest corocznym wydarzeniem o szczególnym znaczeniu i prestiżu, które łączy środowiska naukowe i akademickie z czołowymi przedstawicielami świata praktyki inżynierskiej i przedsiębiorstw, którzy wspólnie działają na rzecz rozwoju sektora budownictwa. W trakcie konferencji podejmowane są najważniejsze tematy związane z wyzwaniami w projektowaniu, wznoszeniu oraz eksploatacji obiektów budowlanych.

Więcej informacji

Pierwsza część problemowa konferencji odbędzie się pod tytułem „Innowacyjne wyzwania techniki budowlanej” i obejmować będzie następujące tematy: obiekty budowlane – aspekty środowiskowe i społeczne, budynki i energia, konstrukcje budowlane, przegrody budowlane, inżynieria materiałów budowlanych, inżynieria procesów budowlanych.

Druga część ogólna Konferencji pod tytułem „Problemy naukowe budownictwa”, poświęcona będzie tematyce budownictwa hydrotechnicznego i ogólnego, fizyki budowli, geotechniki, inżynierii komunikacyjnej, inżynierii materiałów budowlanych, inżynierii przedsięwzięć budowlanych, konstrukcji betonowych i metalowych oraz mechaniki konstrukcji i materiałów.

Więcej informacji na stronie:
www.krynica2017.itb.pl