You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Wydarzenia

PERI Polska aktywnie uczestniczy w ważnych wydarzeniach z życia branży budowlanej. Jesteśmy obecni na kluczowych konferencjach naukowo-technicznych, sympozjach i innych wydarzeniach dotyczących obecnej , jak i przyszłej sytuacji na polskim rynku budowlanym.

Warsztaty Studenckie - Architektura Betonowa 2018

2018-09-03 - 2018-09-07 | Kraków, Płochocin

Warsztaty Studenckie – Architektura Betonowa 2018
Organizowane są przez:

  • Zakład Architektury Mieszkaniowej i Kompozycji Architektonicznej, Instytut Projektowania Architektonicznego, Wydział Architektury, Politechnika Krakowska
  • Katedrę Technologii Materiałów Budowlanych WIMiC AGH
  • Stowarzyszenie Producentów Cementu
  • PERI Polska Sp. z o.o.
Więcej informacji

To już kolejne warsztaty Architektura Betonowa. W pamięci mamy jeszcze te z 2016 roku i ich temat Tron Cesarza Drugiej Strony Ziemi. Minęły dwa lata i znowu trzeba projektować. Najpierw pojawią się szkice Tronu Królowej Lodu. Nie chodzi chyba o tytułową postać bajki Hansa Christiana Andersena Snedronningen, ale o jeszcze bardziej złą bohaterkę, tak złą, że tylko betonowy tron może być tym, który wytrzyma zetknięcie z jej zimnym ciałem. Jest to wszak materiał niezwykle odporny. Projekt powinien być przedstawiony w na jednej planszy 50x70 cm, w układzie pionowym przy pomocy rysunków aksonometrycznych jednoznacznie wyjaśniających koncepcję. Skala opracowania dowolna, stosowna do koncepcji. Opracowanie bez użycia komputera techniką dowolną, trwałą, na dowolnym rodzaju planszy, umożliwiającą reprodukcję. I tu dochodzimy do twierdzenia, że architektura pokazywana w szkicach i rysunkach powinna zamienić się na projekt budowlany by istnieć. Uczestnicy muszą zamienić swoje szkice i modele w projekt budowlany. Ostatni etap powstania tronu to już jego budowa (odlewania). Do realizacji projektu można użyć betonu o objętości nie większej niż 0.5 m3; beton może być zbrojony. Odlew wykonany będzie w szalunkach indywidualnych wielkości około 50x50x160 cm.
Serdecznie zapraszamy.

Zajęcia:
Wykłady teoretyczne.
Zadania projektowe (zespoły 5-osobowe).
Wykonanie projektów – odlewy betonowe „tronów” (formy, szalunki, zbrojenie, układanie betonu – niezbędna pomoc konstruktorów, zbrojarzy, montażystów szalunków, cieśli).

Miejsce warsztatów:
Centrum Szkolenia i Doradztwa Technologicznego PERI Polska Warszawa
Sale seminaryjne – WA PK Kraków
Budowa form, betonowanie – WIMiC AGH Kraków

Wiecej informacji:
www.kamika.arch.pk.edu.pl

 


64. konferencja naukowa – KRYNICA 2018

2018-09-16 - 2018-09-20 | Krynica Zdrój

Politechnika Krakowska jest organizatorem 64. Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.
Konferencja jest corocznym wydarzeniem o szczególnym znaczeniu i prestiżu, które łączy środowiska naukowe i akademickie z czołowymi przedstawicielami świata praktyki inżynierskiej i przedsiębiorstw, którzy wspólnie działają na rzecz rozwoju sektora budownictwa. W trakcie konferencji podejmowane są najważniejsze tematy związane z wyzwaniami w projektowaniu, wznoszeniu oraz eksploatacji obiektów budowlanych.

Więcej informacji

Wiodącą tematyką 64. Konferencji Naukowej będzie Inżynieria Kolejowa, szanse jej dalszego rozwoju i wyzwania stojące przed modernizacją i restrukturyzacją obecnie istniejącej infrastruktury. Podczas obrad w części problemowej przewidziano następującą tematykę sesji: Rozwój infrastruktury kolejowej, Koleje dużych prędkości, Obiekty inżynierskie, Zagadnienia środowiskowe w transporcie szynowym, Statyka i dynamika dróg szynowych, BIM w kolejnictwie, Infrastruktura tramwajowa. Bazą oraz wprowadzeniem do powyższych sesji będzie część ogólna Konferencji skupiająca się na Problemach Naukowych Budownictwa. W zakresie tematyki obrad przewidziano następujące sesje: budownictwo hydrotechniczne, budownictwo ogólne, fizyka budowli, geotechnika, inżynieria komunikacyjna, inżynieria materiałów budowlanych, inżynieria przedsięwzięć budowlanych, konstrukcje betonowe, konstrukcje metalowe, mechanika konstrukcji i materiałów.

Więcej informacji na stronie:
krynica2018.pk.edu.pl


Dni Betonu 2018

2018-10-08 - 2018-10-10 | Wisła

DNI BETONU stały się największym wydarzeniem naukowo-technicznym w Polsce i także jednym z największych w Europie. W ostatnich DNIACH BETONU 2016 wzięło udział 960 uczestników z kraju i zagranicy.

Więcej informacji