You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Wydarzenia

PERI Polska aktywnie uczestniczy w ważnych wydarzeniach z życia branży budowlanej. Jesteśmy obecni na kluczowych konferencjach naukowo-technicznych, sympozjach i innych wydarzeniach dotyczących obecnej , jak i przyszłej sytuacji na polskim rynku budowlanym.

Konferencja "Mosty i Tunele 2018"

2018-03-21 - 2018-03-23 | Centrum Edukacyjno-Kongresowe Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Pomysł organizacji tego wydarzenia powstał w ogólnopolskim, mostowym środowisku akademickim. Pierwsza edycja odbyła się na Politechnice Warszawskiej. Co roku organizacja konferencji spoczywa na studentach jednej z polskich uczelni. Celem tego przedsięwzięcia jest prezentacja dorobku naukowego oraz poszerzanie wiedzy technicznej studentów, jak również integracja środowiska branżowego oraz akademickiego na arenie krajowej.

Podczas trzydniowej konferencji głównym punktem programu będą tematyczne bloki prelekcji studentów oraz przedsiębiorstw i organizacji związanych z branżą mostową i geotechniczną, jak również planowane wycieczki techniczne.

Więcej informacji

Będzie to kolejna odsłona konferencji o obiegowym charakterze, podejmująca problematykę mostownictwa oraz geotechniki w zakresie związanym z obiektami mostowymi i tunelami.

Podczas trzydniowej konferencji głównym punktem programu będą tematyczne bloki prelekcji studentów oraz przedsiębiorstw i organizacji związanych z branżą mostową i geotechniczną, jak również planowane wycieczki techniczne.


Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego 2018

2018-05-09 - 2018-05-11 | Kielce - Cedzyna

Tematyka
Wychodząc naprzeciw potrzebie doskonalenia zawodowego czynnie działających w branży budowlanej specjalistów, organizowana w formie warsztatów, Konferencja Naukowo–Techniczna Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego, stała się już od wielu lat miejscem przekazywania i wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń z zakresu szeroko rozumianego rzeczoznawstwa budowlanego. Podstawowym celem tej Konferencji jest prezentowanie podstaw naukowych działalności budowlanej, koniecznych do rozwiązywania konkretnych, nie rzadko bardzo złożonych problemów, związanych z obowiązkiem zapewnienia bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych.

Więcej informacji

Tematyka konferencji obejmuje w szczególności:

 • Zagadnienia formalno-prawne i etyczne w działalności Rzeczoznawcy i Specjalisty Budowlanego.
 • Systemy monitoringów i nieniszczące metody badawcze stosowane w ocenie stanu technicznego obiektów budowlanych z analizą wyników i przykładami zastosowań.
 • Oceny stanów technicznych, trwałości konstrukcji z uwzględnieniem wpływu środowiska i innych oddziaływań zewnętrznych.
 • Zagadnienia obejmujące stosowanie nowoczesnych materiałów i technologii budowlanych, a także metody napraw i wzmacniania konstrukcji.
 • Przykłady prawidłowego i nieprawidłowego opracowania ekspertyzy.
 • Przystosowanie obiektów wielkopłytowych do obecnych standardów technicznych.

KONstruktor2018

2018-05-25 - 2018-05-27 | Lewin Kłodzki

V Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów KONstruktor 2018 to inicjatywa, która pozwala aktywnym studentom i doktorantom na przekazanie własnych doświadczeń badawczych, zgłębienie swojej wiedzy oraz dyskusję w gronie zainteresowanych studentów oraz pracowników naukowych.

Więcej informacji

Wydarzenie jest adresowane do studentów oraz doktorantów wszystkich uczelni technicznych w Polsce. Jest to szansa na sprawdzenie swojej wiedzy i pogłębienie zainteresowań naukowych wykraczających merytorycznie poza program studiów.


Poprzez swój wyjątkowy charakter Konferencja KONstruktor na stałe wpisała się w życie studenckie Politechniki Wrocławskiej. Każda edycja była wydarzeniem niezwykle oczekiwanym, bez którego ciężko wyobrazić sobie rok akademicki.


II Mistrzostwa w Bezpiecznym Montażu Rusztowań

2018-06-08 - 2018-06-08 | Centrum Szkoleń Budowlanych, ul. Lubelska 33C, Olsztyn

PERI Polska w roli Sponsora Strategicznego współorganizuje drugą edycję Mistrzostw w Bezpiecznym Montażu Rusztowań.Impreza odbędzie się 8 czerwca 2018 r. na terenie CSB przy ulicy Lubelskiej 33C w Olsztynie. Z pewnością będzie to największe wydarzenie tego typu w Polsce. Gwarantujemy niezapomniane emocje podczas rywalizacji monterów rusztowań. Zaplanowaliśmy liczne pokazy, seminaria i konkursy. Na szczególną uwagę zasługują pokazy: przeciążenia nośności pomostów, wytrzymałości kotew na wyrywanie, ewakuacji osoby poszkodowanej na rusztowaniu, a hitem tej edycji będzie pokaz kontrolowanej katastrofy rusztowania.

Więcej informacji

Program obejmuje:

 • rywalizację zespołów monterskich z całej Polski,
 • pokaz kontrolowanej katastrofy rusztowania,
 • spotkania z ekspertami PIP, UDT, IMBiGS, PIGR, CIOP i PIB,
 • targi branży rusztowaniowej, budowlanej, BHP, i szkoleniowej,
 • liczne konkursy z nagrodami dla wszystkich.