You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Wydarzenia

PERI Polska aktywnie uczestniczy w ważnych wydarzeniach z życia branży budowlanej. Jesteśmy obecni na kluczowych konferencjach naukowo-technicznych, sympozjach i innych wydarzeniach dotyczących obecnej , jak i przyszłej sytuacji na polskim rynku budowlanym.

Budma 2018

Budma 2018

2018-01-30 - 2018-02-02 | Poznań

Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury BUDMA 2018 przyciągają rokrocznie kilkadziesiąt tysięcy specjalistów zainteresowanych innowacyjnymi rozwiązaniami, wymianą doświadczeń, pozyskiwaniem specjalistycznej wiedzy, a przede wszystkim nawiązaniem nowych kontaktów handlowych i branżowych. 

 

Więcej informacji

Prezentujemy nasz system - PERI MAXIMO - deskowanie ramowe z technologią jednostronnie obsługiwanych ściągów MX. Deskowanie PERI Maximo jest wykorzystywane przede wszystkim w budownictwie wielokongydnacyjnym i przemysłowym. 
Kolejnym prezentowanym na targach produktem bedzie nasz nowy produkt PERI UP Easy - lekkie i szybkie w montażu rusztowanie ramowe do bezpiecznego wykonywania robót fasadowych. 

Zapraszamy do Pawilonu nr 8
w godz.: 9:00 - 17:00 (wtorek - czwartek),
w godz.: 9:00 - 16:00 (piątek).

Do zobaczenia na targach!


XXXIII Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji - Szczyrk 2018

Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji 2018

2018-03-06 - 2018-03-09 | Szczyrk

„Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji” są aktualnie największym w kraju spotkaniem przeznaczonym dla projektantów konstrukcji budownictwa ogólnego, przemysłowego i komunikacyjnego, producentów materiałów budowlanych, specjalistycznych firm oraz przedsiębiorstw wykonawczych.

Więcej informacji

Celem Warsztatów jest dostarczenie uczestnikom w pełni aktualnej i gotowej do praktycznego zastosowania wiedzy technicznej. Wygłoszonych zostanie ponad 30 wykładów przygotowanych przez wybitnych specjalistów z całego kraju, reprezentujących środowiska naukowe, projektowe, wykonawcze i produkcyjne.


Awarie Budowlane 2017

Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego 2018

2018-05-09 - 2018-05-11 | Kielce - Cedzyna

Tematyka
Wychodząc naprzeciw potrzebie doskonalenia zawodowego czynnie działających w branży budowlanej specjalistów, organizowana w formie warsztatów, Konferencja Naukowo–Techniczna Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego, stała się już od wielu lat miejscem przekazywania i wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń z zakresu szeroko rozumianego rzeczoznawstwa budowlanego. Podstawowym celem tej Konferencji jest prezentowanie podstaw naukowych działalności budowlanej, koniecznych do rozwiązywania konkretnych, nie rzadko bardzo złożonych problemów, związanych z obowiązkiem zapewnienia bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych.

Więcej informacji

Tematyka konferencji obejmuje w szczególności:

  • Zagadnienia formalno-prawne i etyczne w działalności Rzeczoznawcy i Specjalisty Budowlanego.
  • Systemy monitoringów i nieniszczące metody badawcze stosowane w ocenie stanu technicznego obiektów budowlanych z analizą wyników i przykładami zastosowań.
  • Oceny stanów technicznych, trwałości konstrukcji z uwzględnieniem wpływu środowiska i innych oddziaływań zewnętrznych.
  • Zagadnienia obejmujące stosowanie nowoczesnych materiałów i technologii budowlanych, a także metody napraw i wzmacniania konstrukcji.
  • Przykłady prawidłowego i nieprawidłowego opracowania ekspertyzy.
  • Przystosowanie obiektów wielkopłytowych do obecnych standardów technicznych.