You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Wydarzenia

PERI Polska aktywnie uczestniczy w ważnych wydarzeniach z życia branży budowlanej. Jesteśmy obecni na kluczowych konferencjach naukowo-technicznych, sympozjach i innych wydarzeniach dotyczących obecnej , jak i przyszłej sytuacji na polskim rynku budowlanym.

KONstruktor2018

2018-05-25 - 2018-05-27 | Lewin Kłodzki

V Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów KONstruktor 2018 to inicjatywa, która pozwala aktywnym studentom i doktorantom na przekazanie własnych doświadczeń badawczych, zgłębienie swojej wiedzy oraz dyskusję w gronie zainteresowanych studentów oraz pracowników naukowych.

Więcej informacji

Wydarzenie jest adresowane do studentów oraz doktorantów wszystkich uczelni technicznych w Polsce. Jest to szansa na sprawdzenie swojej wiedzy i pogłębienie zainteresowań naukowych wykraczających merytorycznie poza program studiów.


Poprzez swój wyjątkowy charakter Konferencja KONstruktor na stałe wpisała się w życie studenckie Politechniki Wrocławskiej. Każda edycja była wydarzeniem niezwykle oczekiwanym, bez którego ciężko wyobrazić sobie rok akademicki.


II Mistrzostwa w Bezpiecznym Montażu Rusztowań

2018-06-08 - 2018-06-08 | Centrum Szkoleń Budowlanych, ul. Lubelska 33C, Olsztyn

PERI Polska w roli Sponsora Strategicznego współorganizuje drugą edycję Mistrzostw w Bezpiecznym Montażu Rusztowań.Impreza odbędzie się 8 czerwca 2018 r. na terenie CSB przy ulicy Lubelskiej 33C w Olsztynie. Z pewnością będzie to największe wydarzenie tego typu w Polsce. Gwarantujemy niezapomniane emocje podczas rywalizacji monterów rusztowań. Zaplanowaliśmy liczne pokazy, seminaria i konkursy. Na szczególną uwagę zasługują pokazy: przeciążenia nośności pomostów, wytrzymałości kotew na wyrywanie, ewakuacji osoby poszkodowanej na rusztowaniu, a hitem tej edycji będzie pokaz kontrolowanej katastrofy rusztowania.

Więcej informacji

Program obejmuje:

  • rywalizację zespołów monterskich z całej Polski,
  • pokaz kontrolowanej katastrofy rusztowania,
  • spotkania z ekspertami PIP, UDT, IMBiGS, PIGR, CIOP i PIB,
  • targi branży rusztowaniowej, budowlanej, BHP, i szkoleniowej,
  • liczne konkursy z nagrodami dla wszystkich.

XXVIII Seminarium Mostowe

2018-06-12 - 2018-06-13 | Rosnówko

Tematyka
Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej przy współudziale Oddziału Wielkopolskiego Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej, organizuje w bieżącym roku XXVII Seminarium "Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów". Problematyka Seminarium dotyczy zagadnień związanych z projektowaniem, budową, remontami i utrzymaniem obiektów mostowych.

Więcej informacji

Tytuł wystąpienia PERI : KRATOWNICE PERI VRB – przykład zastosowania na obiekcie mostowym posadowionym na gruncie nienośnym.
Autor: inż. Kamil Karpała - Kierownik Zespołu Technologów