You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Suwak wieży podporowej MDS

Informacje ogólne

Konfigurator wieży podporowej MDS pomaga w określaniu wartości charakterystycznych dla rusztowań podporowych. Za pomocą konfiguratora w przeglądarce internetowej użytkownik może łatwo, szybko i precyzyjnie określić dopuszczalne obciążenia na stojak oraz minimalne obciążenia zapobiegające ślizganiu. Otrzymane wyniki bazują na parametrach technicznych PERI.

do suwaka wieży podporowej MDS 


Funkcje

Po wprowadzeniu parametrów wieży podporowej – wolnostojącej lub z mocowaniem górnym – użytkownik otrzymuje indywidualny wynik. Wynik zawiera rysunek systemu statycznego, wariant konstrukcyjny wieży podporowej PERI MDS, maksymalny zakres regulacji trzpieni i dopuszczalne obciążenia pionowe na stojak Fv lub Fv,min w kN.

Aplikacja umożliwia zapisanie wyniku w formacie PDF, bezpośredni wydruk lub wysłanie w postaci wiadomości e-mail. W arkuszu danych można zamieścić opis konstrukcji klienta w formie notatki.

Narzędzie umożliwia tworzenie obszernych wariantów konfiguracyjnych, z różnymi rodzajami trzpieni z głowicą / stopką i podstawami, a także uwzględnienie obciążenia wiatrem. Aplikacja oferuje rozwiązania dla wież podporowych o wysokości od 1,60 m do 9,39 m.


Standardy

Świadectwo badania typu bazuje na normie europejskiej DIN EN 12812 „Deskowanie – Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania“ z załącznikiem krajowym. W normie uregulowane są m. in. wymagania dotyczące przetargów oraz stosowania rusztowań podporowych, a także zasady wykonywania obliczeń.

Podstawa wyników obliczeń

Suwak wieży podporowej MDS wykonuje obliczenia na podstawie parametrów technicznych systemu rusztowań podporowych PERI MDS, które są zawarte w instrukcji montażu i obsługi wieży podporowej PERI MDS.

Wykorzystanie wyników suwaka wieży podporowej MDS wymaga znajomości normy i zawartych w niej pojęć.

Informacje dodatkowe

  • Instrukcja montażu i obsługi wieży podporowej PERI MDS
  • Norma produktowa jako podstawa obliczeń dla systemu wg DIN EN 12812:2008-12
  • Tablice PERI 2014

Support

Questions regarding the use of the individual PERI apps and / or web-based applications can be sent by email to the following address:

apps-tools.service@peri.de