You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Łatwe czyszczenie

Regularne czyszczenie poszycia pozwala uzyskać dobry rezultat betonowania i przedłużyć okres użytkowania deskowań – dotyczy to systemu DUO w takim samym stopniu, jak pozostałych systemów deskowań. Powierzchnia poszycia nie wchodzi w reakcję z betonem, więc wymaga tylko minimalnego czyszczenia. Ramy płyt z zamkniętymi profilami powodują, że nie gromadzi się w nich mieszanka. Niemniej zaleca się stosowanie środka antyadhezyjnego PERI Bio Clean i usuwanie pozostałości betonu po każdym rozdeskowaniu.

Do czyszczenia poszycia po rozdeskowaniu służy również skrobak. Przy pomocy tego narzędzia można łatwo usunąć pozostałości betonu, pełni on też rolę do dokręcania i luzowania nakrętek ściągów. Dobre efekty przynosi również czyszczenie płyt wodą pod wysokim ciśnieniem.