You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Polityka prywatności

PERI Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Płochocinie, ul. Stołeczna 62, 05-860 Płochocin (zwana dalej „PERI Polska”  lub „PERI”) podchodzi do ochrony danych osobowych bardzo poważnie. Dlatego też Państwa dane osobowe są przetwarzane jedynie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami). Państwa dane nie będą podawane przez PERI do wiadomości publicznej, ani przekazywane osobom trzecim bez pisemnego upoważnienia. Dane przekazywane przy wchodzeniu na tę stronę główną wykorzystywane są w sposób następujący:

1. Dane transmisji i logowania

Przy wchodzeniu na stronę główną PERI Polska Państwa przeglądarka przekazuje dane. Dane te są tymczasowo zapisywane na serwerach PERI, oceniane dla celów statystycznych, a następnie usuwane. Przykładowo obejmuje to adres IP używany przez Państwa połączenie internetowe, czas, jak również datę wejścia na stronę główną PERI, adres URL strony (ujednolicony format adresowania zasobów, informacji, danych i usług) z której weszli Państwo na stronę główną PERI, nazwy i URL załadowanego przez Państwa pliku, w tym objętość przekazanych danych, informację o tym, czy wejście na stronę udało się, dane identyfikacyjne Państwa systemu operacyjnego i Państwa przeglądarki, jak również nazwę Państwa usługodawcy internetowego. PERI nie jest w stanie przypisać tych danych do konkretnej osoby.

PERI przetwarza te dane w szczególności w celu utworzenia połączenia ze swoją stroną internetową i skorzystania z niej. Ponadto dane transmisji i logowania wspomagają bezpieczeństwo systemu i administrowanie serwerami, jak również udoskonalenie oferty internetowej. Generalnie dokonywana jest ocena adresów IP. Wyjątkiem jest przykładowo internetowy atak na domenę www.peri.com.pl.

Dodatkowo PERI wykorzystuje na tej stronie internetowej Google Analytics, stanowiącą usługę analizowania stron internetowych świadczoną przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookies stanowiące tekst wstawiany do Państwa komputera, w celu wspomożenia strony internetowej w analizie w jaki sposób strona ta jest używana przez użytkowników. Informacje generowane przez pliki cookies na temat używania strony internetowej będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w USA. W przypadku uruchomienia anonimizacji (ukrywania) adresu IP na tej stronie, Państwa adres IP zostanie ukryty na obszarze Państw Członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw będących stronami Umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych wypadkach pełny adres IP zostanie najpierw przekazany na serwer Google w USA i tam ukryty. W tym przypadku ukrywanie adresu IP na tej stronie jest automatycznie włączone. Google będzie wykorzystywać te informacje w imieniu operatora strony dla celów oceny używania tej Państwa strony, sporządzając raporty na temat aktywności internetowej dla operatorów stron internetowych i świadcząc na ich rzecz inne usługi związane z aktywnością internetową i używaniem Internetu. Adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie wiązany z żadnymi innymi danymi będącymi w posiadaniu Google. Mogą Państwo odmówić stosowania plików cookies, wybierając odpowiednie ustawienia swojej przeglądarki, jednakże zwracamy uwagę, że w takim wypadku może się okazać, że nie będą mogli Państwo w pełni wykorzystywać funkcjonalności tej strony. Można też zrezygnować ze śledzenia swojej aktywności za pośrednictwem Google Analytics ze skutkiem na przyszłość, pobierając i instalując dodatek Google Analytics Opt-out Browser Addon dla swojej aktualnej przeglądarki http://tool.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

2. Dane inwentaryzacyjne

W przypadku gdyby stosunek umowny miał zostać nawiązany, wypełniony treścią lub zmieniony pomiędzy Państwem i PERI, PERI Polska gromadziłaby dane osobowe jedynie w tym kontekście. Zgodnie z terminologią prawną nazywa się je danymi inwentaryzacyjnymi. Dane te są gromadzone i wykorzystywane przez PERI tylko w zakresie koniecznym do realizacji danego stosunku umownego. Dane inwentaryzacyjne mogą być również gromadzone i wykorzystywane przez spółki współpracujące z PERI Polska (w ramach grupy spółek PERI) w zakresie koniecznym do realizacji danego stosunku umownego. Jednakże na żądanie właściwych władz, PERI Polska może w poszczególnych przypadkach przekazywać informacje na temat danych inwentaryzacyjnych w zakresie koniecznym do prowadzenia postępowań karnych, zapobieżenia niebezpieczeństwom przez policję, wykonywania działań prawnych przez jednostki administracji państwowej, polskie służby wywiadowcze, wojskowe służby kontrwywiadowcze lub dla ochrony praw własności intelektualnej.

3. Dane na temat użytkownika

Państwa dane osobowe (dane na temat użytkownika) są ponadto gromadzone i wykorzystywane przez PERI Polska jedynie w zakresie koniecznym dla umożliwienia analizy wykorzystania tej oferty internetowej. Dane te obejmują w szczególności Państwa cechy identyfikacyjne, informacje na temat początku i końca, jak również zakresu wykorzystania naszej oferty.
Przy używaniu pseudonimów PERI może tworzyć profile użytkownika dla celów promocji, badań rynkowych i zorientowanego na popyt projektu oferty internetowej. PERI nie może łączyć tych profili użytkownika z danymi o właścicielu pseudonimu, w zakresie w jakim PERI wykorzystuje możliwość używania pseudonimów w ramach oferty internetowej. Będą Państwo o tym powiadomieni w odpowiednim czasie. Mają Państwo prawo zabronić takiego wykorzystywania profili użytkowników. Jednakże na żądanie właściwym władz, PERI Polska może w poszczególnych przypadkach przekazywać informacje na temat tych danych w zakresie koniecznym do prowadzenia postępowań karnych, zapobieżenia niebezpieczeństwom przez policję, wykonywania działań prawnych przez jednostki administracji państwowej, polskie służby wywiadowcze, wojskowe służby kontrwywiadowcze lub dla ochrony praw własności intelektualnej.

4. Pliki Cookies (ciasteczka)

Strona główna PERI Polska wykorzystuje pliki cookies. Stanowią one pliki wymieniane pomiędzy przeglądarką i serwerem PERI, i są przechowywane na Państwa komputerze. Pomagają one rozszerzać ofertę internetową PERI, jak również upraszczać jej wykorzystywanie. Przykładowo, za pomocą tych plików istnieje możliwość zapamiętywania haseł. Można wyłączyć lub ograniczyć wykorzystywanie plików cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w swojej przeglądarce.

5. Prawo do informacji

Mogą Państwo otrzymać informacje o swoich danych zapisywanych na serwerach PERI w każdej chwili bez podania powodów i nieodpłatnie. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych, w szczególności prawo  dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Mogą też Państwo w każdej chwili zlecić zablokowanie, zmianę lub usunięcie danych zgromadzonych przez PERI, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. W tym celu należy skontaktować się z PERI Polska za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: info@peri.com.pl