Knowledge transfer from PERI Expert to customer.

Specjalistyczna wiedza

z różnych obszarów przemysłu budowlanego

Wiedza

Zarówno serwis internetowy PERI, jak również wydawane przez nas informatory i prospekty zawierają ogólne informacje na temat firmy oraz szczegółowe techniczne objaśnienia odnośnie stosowanych metod wznoszenia, typów konstrukcji i stosowanych systemów PERI – ilustrowane zdjęciami zrealizowanych z sukcesem projektów. Tutaj znajdziecie Państwo również informacje o ofercie szkoleniowej PERI.