You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Imprint

Właściciel

PERI Polska Sp. z o.o.
ul. Stołeczna 62
05-860 Płochocin
Polska

Zarząd: Michał Wrzosek
Stanley Andrew Wojcieszczyk

KRS 0000097093, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
NIP 118 00 45 417 
Kapitał zakładowy: 50 000 000 PLN

tel.: +48 22 7217 400

info@peri.com.pl
www.peri.com.pl

Na podstawie art.11 ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych spółka PERI Polska Sp. z o.o. informuje, że wyznaczyła inspektora  ochrony danych (IOD) w osobie pana Jakuba Troszyńskiego.
iodo@peri.com.pl