You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Zgłaszanie naruszeń

Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa informujemy o możliwości zgłaszania naruszeń poprzez utworzoną w tym celu stronę internetową: peri.integrityline.com/frontpage