You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Łatwy i intuicyjny montaż

Najlepszym przykładem łatwego użycia elementów konstrukcyjnych jest łącznik DUO. Jego kształt i analogiczny otwór w płycie dopuszczają tylko jeden sposób montażu. Łącznik DUO wsuwa się w otwór w ramie i obraca o 90°. Do tej czynności nie są potrzebne narzędzia. Łącznik licuje płyty i po zmontowaniu nie wystaje poza ich płaszczyznę, co pozwala na płaskie składowanie w stosie większych, zmontowanych jednostek deskowania. 

Łączniki służą do :

  • łączenia płyt między sobą
  • łączenia płyt z narożnikami 
  • łączenia płyt ze wstawkami i listwami kompensacyjnymi

Intuicyjne i proste zasady montażu i demontażu nie wymagają dodatkowych szkoleń pracowników co powoduje dużą oszczędność czasu.