You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Lekkie deskowanie bez użycia dźwigu

System DUO jest systemem do ręcznego montażu, największa płyta ma wymiar 90 cm x 135 cm i może być bez problemu przenoszona przez jedną osobę. Możliwość szybkiego łączenia płyt deskowania nie wymaga użycia urządzeń dźwigowych, pozwala montować i demontować deskowanie z minimalnym wysiłkiem. Wyeliminowanie strat czasu, jakie powoduje oczekiwanie na dostępność żurawia przyspiesza wykonanie robót. Dodatkowo, praca z mniejszymi ciężarami jest mniej uciążliwa, wzrasta skupienie pracowników więc ryzyko wypadków jest niższe.