You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Za pomocą wielofunkcyjnych płyt DUO można wykonywać słupy o przekroju kwadratowym i prostokątnym od 15 cm x 15 cm do 55 cm x 55 cm w module co 5 cm.