You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Uniwersalne zastosowanie

Wszechstronne użycie do deskowania ścian, słupów oraz stropów za pomocą jednego systemu. Podstawowe elementy systemu DUO to płyty z wymiennym poszyciem oraz łączniki DUO – w całości wykonane z kompozytu Polytech. Płyty DUO mogą być wykorzystywane zarówno w położeniu pionowym, jak i poziomym. Dzięki temu koszty związane z inwestycją, logistyką oraz szkoleniem pracowników są minimalne. Szczególnym atutem tego systemu jest jego wszechstronność. Płyty umożliwiają deskowanie ścian, słupów oraz stropów.

Również wszystkie elementy osprzętu, takie jak łączniki i narożniki są skonstruowane z myślą o jak najbardziej uniwersalnym zastosowaniu. Dzięki temu liczba różnych elementów konstrukcyjnych jest niewielka, co upraszcza pracę z systemem. Analiza pełnego cyklu życia deskowań DUO na placu budowy jeszcze wyraźniej uwidacznia zalety: wysoką efektywność pracy, mniejsze zapotrzebowanie na miejsce do składowania oraz redukcję kosztów transportu.