You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Kalendarium

PERI Polska aktywnie uczestniczy w ważnych wydarzeniach z życia branży budowlanej. Jesteśmy obecni na kluczowych konferencjach naukowo-technicznych, sympozjach i innych wydarzeniach dotyczących obecnej , jak i przyszłej sytuacji na polskim rynku budowlanym.

Wyzwania nowoczesnego tunelowania - Challenges of modern tunnelling

Wyzwania nowoczesnego tunelowania - Challenges of modern tunnelling

13 wrz 2019 - 13 wrz 2019 | Warszawa

Więcej informacji

Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna organizowana w Warszawie w hotelu Sheraton przez Polski Komitet Budownictwa Podziemnego Polskiego Komitetu Geotechniki jest jednym z najważniejszych wydarzeń tunelowym na Mazowszu.


65. konferencja naukowa Krynica Zdrój

65. konferencja naukowa – KRYNICA 2019

15 wrz 2019 - 20 wrz 2019 | Krynica Zdrój

Politechnika Krakowska jest organizatorem 65. Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.
Konferencja jest corocznym wydarzeniem o szczególnym znaczeniu i prestiżu, które łączy środowiska naukowe i akademickie z czołowymi przedstawicielami świata praktyki inżynierskiej i przedsiębiorstw, którzy wspólnie działają na rzecz rozwoju sektora budownictwa. W trakcie konferencji podejmowane są najważniejsze tematy związane z wyzwaniami w projektowaniu, wznoszeniu oraz eksploatacji obiektów budowlanych.

Więcej informacji

Wiodącą tematyką 64. Konferencji Naukowej będzie Inżynieria Kolejowa, szanse jej dalszego rozwoju i wyzwania stojące przed modernizacją i restrukturyzacją obecnie istniejącej infrastruktury. Podczas obrad w części problemowej przewidziano następującą tematykę sesji: Rozwój infrastruktury kolejowej, Koleje dużych prędkości, Obiekty inżynierskie, Zagadnienia środowiskowe w transporcie szynowym, Statyka i dynamika dróg szynowych, BIM w kolejnictwie, Infrastruktura tramwajowa. Bazą oraz wprowadzeniem do powyższych sesji będzie część ogólna Konferencji skupiająca się na Problemach Naukowych Budownictwa. W zakresie tematyki obrad przewidziano następujące sesje: budownictwo hydrotechniczne, budownictwo ogólne, fizyka budowli, geotechnika, inżynieria komunikacyjna, inżynieria materiałów budowlanych, inżynieria przedsięwzięć budowlanych, konstrukcje betonowe, konstrukcje metalowe, mechanika konstrukcji i materiałów.

Więcej informacji na stronie:
krynica2019.pk.edu.pl


Wrocławskie Dni Mostowe 2019

Wrocławskie Dni Mostowe 2019

27 lis 2019 - 29 lis 2019 | Wrocław

Tematyka 
Cykl seminariów pod hasłem Wrocławskie Dni Mostowe został zainicjowany w 2005 roku. Tematem tegorocznego spotkania będę Duże mosty wieloprzęsłowe. Projektowanie, technologie budowy, monitoring.

Więcej informacji

Cykl Seminariów Naukowo-Technicznych Wrocławskie Dni Mostowe został zainicjowany w roku 2005, więc na rok 2019 przypada 15-ta, Jubileuszowa edycja tego wydarzenia. Cel seminariów jaki przyświeca organizatorom pozostaje ciągle taki sam — przybliżenie polskim inżynierom najnowszych osiągnięć polskiego i światowego mostownictwa oraz dokumentowanie przeobrażeń zachodzących w infrastrukturze mostowej kraju.