You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Kalendarium

PERI Polska aktywnie uczestniczy w ważnych wydarzeniach z życia branży budowlanej. Jesteśmy obecni na kluczowych konferencjach naukowo-technicznych, sympozjach i innych wydarzeniach dotyczących obecnej , jak i przyszłej sytuacji na polskim rynku budowlanym.

Wrocławskie Dni Mostowe 2019

Wrocławskie Dni Mostowe 2019

27 lis 2019 - 29 lis 2019 | Wrocław

Tematyka 
Cykl seminariów pod hasłem Wrocławskie Dni Mostowe został zainicjowany w 2005 roku. Tematem tegorocznego spotkania będę Duże mosty wieloprzęsłowe. Projektowanie, technologie budowy, monitoring.

Więcej informacji

Cykl Seminariów Naukowo-Technicznych Wrocławskie Dni Mostowe został zainicjowany w roku 2005, więc na rok 2019 przypada 15-ta, Jubileuszowa edycja tego wydarzenia. Cel seminariów jaki przyświeca organizatorom pozostaje ciągle taki sam — przybliżenie polskim inżynierom najnowszych osiągnięć polskiego i światowego mostownictwa oraz dokumentowanie przeobrażeń zachodzących w infrastrukturze mostowej kraju.


XVII Jesienne Warsztaty Betonowe 2019

Jesienne Warsztaty betonowe 2019

27 lis 2019 - 29 lis 2019 | Opole

Tematyka 
Cykl spotkań pod hasłem Jesienne Warsztaty Betonowe został zainicjowany w 2003 roku. Tematem tegorocznego spotkania jest "Projektowanie betonu na potrzeby współczesnego budownictwa".

Więcej informacji

Jesienne Warsztaty Betonowe w roku 2019 odbędą się pod hasłem "Beton a współczesne budownictwo". Organizatorem seminarium jest Górażdże Cement S.A.