You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Kalendarium

PERI Polska aktywnie uczestniczy w ważnych wydarzeniach z życia branży budowlanej. Jesteśmy obecni na kluczowych konferencjach naukowo-technicznych, sympozjach i innych wydarzeniach dotyczących obecnej , jak i przyszłej sytuacji na polskim rynku budowlanym.

InfraBIM 2018

Konferencja InfraBIM 2018

2018-11-15 - 2018-11-16 | Kraków

Konferencja infraBIM ma umożliwić spotkanie i wymianę poglądów między wszystkimi zainteresowanymi wdrażaniem i pogłębianiem wiedzy o cyfrowych technologiach związanych z BIM, a szczególnie w zakresie infrastruktury transportowej. Oprócz klasycznych prelekcji i dyskusji panelowych, organizatorzy przewidują również praktyczne warsztaty i bezpośrednie kontakty z ekspertami.

Konferencja infraBIM jest skierowana do szerokiego grona przedstawicieli branży drogowej, kolejowej, mostowej, wodnej, lotniczej oraz transportu miejskiego. Zainteresowani mogą być: projektanci, wykonawcy, nadzór, dostawcy oprogramowania, usług i produktów budowlanych, naukowcy oraz prawnicy.

Więcej informacji

Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa

Innowacyjność przedsiębiorstwa warunkiem rozwoju i konkurencyjności na rynku budowlanym

2018-11-22 - 2018-11-24 | Mikołajki

Tematyka
Zapraszając do udziału w konferencji przedstawicieli przedsiębiorstw wykonawczych, projektowych, producentów i dostawców materiałów budowlanych, maszyn, urządzeń i narzędzi, organizatorzy chcą, by nie stali się oni tylko słuchaczami, lecz by zaprezentowali swoje osiągnięcia i ścieżki, którymi podążają w drodze do innowacyjności.

Innowacyjność na placu budowy przejawia się głównie w nowoczesnej technologii rozpatrywanej przez pryzmat stosowanej w niej mechanizacji, wywierając wielki wpływ na organizację robót, warunki pracy, tempo budowy, jakość wykonania, bezpieczeństwo pracy, wizerunek firmy, jej relacje z partnerami zewnętrznymi, środowiskiem.
 

Więcej informacji

Tytuł wystąpienia PERI : Innowacyjne technologie wsparte mechanizacją procesów produkcyjnych – przyczynkiem do wzrostu wydajności pracy.
Autor: mgr inż. Piotr Dzięgielewski - Koordynator ds. Rozwoju PERI Polska


Wrocławskie Dni Mostowe 2018

Wrocławskie Dni Mostowe 2018

2018-11-28 - 2018-11-30 | Wrocław

Tematyka
Celem seminariów o charakterze naukowo-technicznym jest przybliżenie polskim inżynierom najnowszych osiągnięć krajowego i światowego mostownictwa oraz dokumentowanie przeobrażeń zachodzących w infrastrukturze komunikacyjnej kraju.

Więcej informacji

Tytuł wystąpienia PERI : Nowatorskie rozwiązania technologiczne.
Autor: inż. Kamil Karpała - Kierownik Zespołu Technologów