You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Kalendarium

PERI Polska aktywnie uczestniczy w ważnych wydarzeniach z życia branży budowlanej. Jesteśmy obecni na kluczowych konferencjach naukowo-technicznych, sympozjach i innych wydarzeniach dotyczących obecnej , jak i przyszłej sytuacji na polskim rynku budowlanym.

Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji 2020

Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji 2020

3 mar 2020 - 6 mar 2020 | Wisłą, Hotel "Stok"

„Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji” są aktualnie największym w kraju spotkaniem przeznaczonym dla projektantów konstrukcji budownictwa ogólnego, przemysłowego i komunikacyjnego, producentów materiałów budowlanych, specjalistycznych firm oraz przedsiębiorstw wykonawczych.

Więcej informacji

Celem Warsztatów jest dostarczenie uczestnikom w pełni aktualnej i gotowej do praktycznego zastosowania wiedzy technicznej. Wygłoszonych zostanie ponad 30 wykładów przygotowanych przez wybitnych specjalistów z całego kraju, reprezentujących środowiska naukowe, projektowe, wykonawcze i produkcyjne.


Mosty i Tunele 2020

Mosty i Tunele 2020

1 kwi 2020 - 3 kwi 2020 | Kraków

Ideą wydarzenia jest spotkanie studentów z całej Polski podczas którego każdy z uczestników będzie miał okazję na poszerzenie swojej wiedzy technicznej, integrację ze środowiskiem branżowym oraz krajowymi kołami naukowymi. 

Więcej informacji

Inicjatywa powstała jednocześnie w kilku ośrodkach akademickich, a projekt zakłada coroczną zmianę lokalizacji wydarzenia.Tym razem Studenckie MiT-y zawitają do Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.


KOMBOferencja 2020

wyKOMBinuj mOst 2020

27 kwi 2020 - 29 kwi 2020 | Gdańsk

Ideą wydarzenia jest spotkanie studentów z całej Polski podczas którego każdy z uczestników będzie miał okazję na poszerzenie swojej wiedzy technicznej, integrację ze środowiskiem branżowym oraz krajowymi kołami naukowymi. 

Więcej informacji

W tym roku odbędzie się V Ogólnopolska Studencka Konferencja Budowlana KOMBOferencja, podczas której studenci prezentują własne referaty o tematyce ogólnobudowlanej. 


Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego 2020

Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego 2020

13 maj 2020 - 15 maj 2020 | Kielce - Cedzyna

Tematyka
Wychodząc naprzeciw potrzebie doskonalenia zawodowego czynnie działających w branży budowlanej specjalistów, organizowana w formie warsztatów, Konferencja Naukowo–Techniczna Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego, stała się już od wielu lat miejscem przekazywania i wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń z zakresu szeroko rozumianego rzeczoznawstwa budowlanego. Podstawowym celem tej Konferencji jest prezentowanie podstaw naukowych działalności budowlanej, koniecznych do rozwiązywania konkretnych, nie rzadko bardzo złożonych problemów, związanych z obowiązkiem zapewnienia bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych.

Więcej informacji

Tematyka konferencji obejmuje w szczególności:

  • ocenę stanu technicznego obiektów budowlanych (modelowanie konstrukcji betonowego obiektu eksploatowanego, ekspertyzy zbiorników, murów) ;
  • ocenę wpływu oddziaływań na obiekty budowlane (akustyka, właściwości cieplne, wiatr, zmienność podłoży budowlanych);
  • ocenę bezpieczeństwa, zużycia i trwałości elementów i materiałów obiektów budowlanych (posadzki, ściany osłonowe, zaprawy );
  • ekspertyzy mostów (porównanie z ekspertyzami we Włoszech, USA);
  • naprawę obiektów i dróg (trwałość napraw);
  • metody badawcze stosowane przy ocenie stanu technicznego.