You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

System samoczynnego wspinania ACS

Informacje ogólne

Poszczególne warianty systemu samoczynnego wspinania ACS do fasad, trzonów i szybów budynków, a także nachylonych pylonów mostów umożliwiają szybkie, ekonomiczne i bezpieczne wykonywanie wysokich budowli żelbetowych. Kompletne jednostki, złożone z deskowania ściennego i pomostu, za pomocą zintegrowanego układu hydraulicznego przestawiane są na kolejne kondygnacje. Zoptymalizowany przebieg robót przyczynia się do wyjątkowo dużej wydajności i szybkich cykli betonowania. Jednostki wspinają się jednocześnie, dzięki czemu mniej jest nieosłoniętych krawędzi grożących upadkiem z wysokości, co wpływa korzystnie na bezpieczeństwo wykonywanych robót.

Niezależne od żurawia
Deskowanie, rozdeskowanie i hydrauliczne wspinanie w szybkim rytmie pracy.

Niezależne od pogody
Wygodne pomosty z osłoną chroniącą załogę przed wiatrem i działaniem czynników atmosferycznych.

Wytrzymałe pomosty robocze
Pomosty robocze przenoszą duże obciążenia, np. od składowanych materiałów i rozściełaczy mieszanki betonowej.


Dane techniczne

  • Bezpieczne przemieszczanie pomostów po szynach, bez użycia żurawia
  • Siłowniki hydrauliczne o sile 100 kN
  • Wspinanie z mechanicznie wymuszonym sterowaniem i blokadą cofania
  • Rzeczywista prędkość wspinania: 0,4 m/min
  • Wspinanie poza regularnym czasem pracy dzięki niemalże bezgłośnemu napędowi hydraulicznemu
  • Zamknięte pomosty robocze umożliwiające pracę niezależnie od pogody
  • Uchwyty wspinania i typy kotwi zoptymalizowane pod kątem takich wymagań projektu, jak konstrukcja budynku, obciążenia, grubość ścian i wymagana wytrzymałość betonu
  • Duże jednostki deskowania przyczyniające się do zmniejszenia liczby zakotwień traconych

Warianty

ACS R System samoczynnego wspinania

Wariant standardowy z wózkiem i deskowaniem otwartym od góry, zapewniającym łatwy montaż zbrojenia

ACS P System platformowy

Wariant dla trzonów budynków wysokich i budowli wieżowych, duże powierzchnie składowe i robocze

ACS G Pomosty wieszakowe

Wariant umożliwiający betonowanie stropów i ścian w jednym cyklu roboczym – idealne rozwiązanie dla budowli okrągłych; deskowanie jest mocowane obustronnie na wspornikowo wysuniętych wieszakach

ACS V Wariant regulowany

Wariant dla nachylonych budowli, takich jak pylony lub filary mostów; pomosty robocze pozostają zawsze w położeniu poziomym

ACS S Deskowanie szybu

Wariant dla klatek schodowych i wąskich szybów windowych, z pojedynczym napędem wspinania we wnętrzu konstrukcji

ACS C Deskowanie szybu

Wariant umożliwiający przestawianie wielkowymiarowych deskowań trzonów budynków włącznie z rozściełaczem mieszanki betonowej i sprzętem budowlanym

Masz pytanie?

Z przyjemnością na nie odpowiemy lub prześlemy dodatkowe informacje.

Skontaktuj się z nami
Ryszard Dąbek
Ryszard Dąbek
Kierownik budowy

Firma Monting Invest została wybrana przez Ghelamco Poland na generalnego wykonawcę konstrukcji żelbetowej kompleksu biurowo–handlowego Warsaw Hub.

Obiekt składa się z trzech budynków wysokich (130, 130 i 90 m), posiada 6-kondygnacyjną część podziemną pod całym kompleksem oraz łącznik ze stacją metra. Ponieważ budowa ma być zrealizowana w krótkim czasie, konieczne jest wykonanie całej części podziemnej, a następnie wznoszenie trzech budynków wysokich równolegle, przy zastosowaniu na każdym z nich samowznoszących systemów ACS i RCS. Wymaga to zaangażowania mocnego zespołu projektowego, posiadania odpowiedniego potencjału sprzętowego, jak i terminowego dostarczania szalunków na budowę. Wszystkie te wymagania spełnia PERI Polska, dlatego przy tak trudnym temacie zdecydowaliśmy się na współpracę z tą firmą.

Więcej o projekcie