You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Pomosty SCS do jednostronnego deskowania

Informacje ogólne

SCS pełni funkcję konstrukcji nośnej, stosowanej w celu podparcia deskowań ściennych – zarówno jednostronnych (bez użycia ściągów), jak i dwustronnych (ze ściągami). W przypadku PERI SCS obciążenia od parcia bocznego mieszanki betonowej przenoszone są bez użycia ściągów na konstrukcję poprzedniego etapu betonowania poprzez wspornik i kotwy wspinania. System SCS cechuje wysoka ekonomiczność zastosowania, ponieważ dzięki modułowej koncepcji z kilkuczęściowymi wspornikami pomostów można go wygodnie dopasowywać do konkretnych wymagań i geometrii.

Przestawianie dużych jednostek
Możliwość przestawiania żurawiem dużych jednostek dzięki wysokonośnym wspornikom i optymalnemu obciążeniu zakotwień.

Zoptymalizowane rozwiązanie
To samo deskowanie i te same elementy do początkowych i kolejnych, regularnych etapów betonowania.

Bezpieczna powierzchnia robocza
Dzięki możliwości odchylenia od pionu komfort swobodnego dopasowania pomostu do ukośnie ustawionych części budowli z zachowaniem horyzontalnej pozycji podestów.


Dane techniczne

  • Konstrukcja podporowa do deskowania jednostronnego bez ściągów
  • Przestawiane żurawiem jednostki deskowania, składające się z pomostu i deskowania ściennego VARIO GT 24
  • Zoptymalizowane do zastosowań przy wysokości betonowania 3,00 m (mury pionowe) lub 2,50 m (odchylone od pionu)
  • Możliwość uzupełnienia o pomost dolny
  • Osobno nastawiany pomost roboczy do zastosowania w przypadku nachylonych budowli; pomost betoniarski i pomost dolny odchylany o ± 15° i ± 30°
  • Początkowy kozioł oporowy z ryglami uchylnymi, wyporami i dodatkowymi ryglami początkowymi do pierwszego etapu betonowania, mocowanie w podłożu za pomocą ukośnych kotwi

Warianty

SCS 190

Wspornik o szerokości ok. 1,90 m z zastrzałem do odchylania deskowania; przy zastosowaniu dwustronnym jako deskowanie otwierające w parze z SCS 250

SCS 250
Wspornik o szerokości ok. 2,50 m z wózkiem (deskowanie odsuwane na odległość do 63 cm – zależnie od systemu); również do zastosowań dwustronnych, ze ściągami

Otwierający kozioł oporowy SCS
Złożony z rygla uchylnego, trzpienia i dodatkowego rygla początkowego, przenoszącego na podłoże obciążenia z pierwszej jednostronnie deskowanej sekcji betonowania

Masz pytanie?

Z przyjemnością na nie odpowiemy lub prześlemy dodatkowe informacje.

Skontaktuj się z nami.