You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

System VARIOKIT do kap gzymsowych

Informacje ogólne

Wymagania dotyczące budowy kap gzymsowych są tak samo zróżnicowane jak metody budowy mostów. Na wybór odpowiednio zoptymalizowanego pod kątem przebiegu budowy systemu deskowań wpływa wiele czynników. W zależności od warunków placu budowy i rodzaju budowli, zestaw inżynieryjny VARIOKIT umożliwia konstruowanie dopasowanych i zoptymalizowanych statycznie rozwiązań, takich jak:

 • Pojedyncze pomosty z jednostką deskowania, zawieszone od spodu wspornika most
 • Deskowania przejezdne poruszające się po spodzie wspornika mostu
 • Wózki z deskowaniem zawieszonym na pomoście wieszakowym, poruszające się po ustroju nośnym mostu

VGW

VGW (Wózek do kap gzymsowych) jest to wózek poruszający się po gotowym ustroju nośnym mostu, wyposażony w deskowanie, którego standardowa długość wynosi 5,50 m. Dłuższe odcinki betonowania można uzyskać łącząc ze sobą kilka wózków. Wózki do kap gzymsowych VARIOKIT poruszają się na łożyskach tocznych po profilach U leżących na ustroju nośnym mostu. Obciążenia są przenoszone przez wspornik wieszakowy i balast. Dzięki temu nie jest wymagane kotwienie w ustroju nośnym.

Dane techniczne

 • Z reguły wykorzystuje się 4 wózki po 5,50 m
 • W takiej kombinacji można wykonywać kapy gzymsowe o wymiarach 50 cm x 80 cm (szer. x wys.). Należy jedynie dopasować balast do występujących obciążeń
 • Większe kapy można realizować zmieniając geometrię wózka za pomocą elementów zestawu inżynieryjnego VARIOKIT

VGB

VGB (Wózek do kap gzymsowych z torowiskiem) porusza się po rolkach zamontowanych od spodu wspornika mostu. Rolki mogą być montowane z pomostu wyprzedzającego, a demontowane z pomostu znajdującego się za torowiskiem. Dzięki temu nie jest wymagane dodatkowe dojście do spodniej części mostu. Podczas budowy ustroju nośnego nie dochodzi do kolizji, co wpływa korzystnie na przebieg robót. Łożyska rolek zostają zakotwione za pomocą tulei kotwiącej PERI M24, instalowanej już podczas betonowania ustroju nośnego. Dzięki temu, że wszystkie obciążenia od mieszanki betonowej są przenoszone przez zespół rolek, a obsługa torowiska jest prosta i intuicyjna, można uzyskać krótkie cykle robocze.

Dane techniczne

 • Indywidualna konstrukcja deskowań dla każdej geometrii kapy
 • Strefa wpływu zależy od wielkości kapy. Orientacyjne wartości strefy wpływu wynoszą:

1,50 m dla przekroju poprzecznego kapy o powierzchni 0,20 m²
1,25 m dla przekroju poprzecznego kapy o powierzchni 0,40 m²
1,00 m dla przekroju poprzecznego kapy o powierzchni 0,60 m²

 • Optymalna długość przestawianych jednostek: do 25 m.

VGK

VGK  (Pomost gzymsowy) jest efektywnym i opłacalnym rozwiązaniem deskowań dla krótkich mostów, w przypadku których montaż wózka lub torowiska byłby nieuzasadniony. Dzięki oddzieleniu pomostu roboczego od jednostki deskowań pomost gzymsowy VGK jest optymalnie przystosowany do wykonywania renowacji mostów. Wsporniki pomostów montuje się od spodu wspornika mostu i uzupełnia deskami tworząc zamkniętą powierzchnię pomostów. Następnie można wygodnie i bezpiecznie zamontować oraz wyregulować deskowanie – nawet po ewentualnej rozbiórce starej kapy. W przypadku budowy mostu od nowa, tuleje PERI M24, służące do zakotwienia wsporników, instaluje się już podczas betonowania ustroju nośnego. Podczas renowacji można stosować systemy kotwiące montowane w istniejącym ustroju nośnym.

Dane techniczne

 • Maks. wymiary kapy: 60 cm x 100 cm (szer. x wys.)
 • Strefa wpływu: do 1,84 m
 • Oddzielny pomost i jednostka deskowania

Masz pytanie?

Z przyjemnością na nie odpowiemy lub prześlemy dodatkowe informacje.

Skontaktuj się z nami.

Pobierz pdf