You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Zestaw inżynieryjny VARIOKIT

Ekonomiczne konstrukcje podporowe - materiał i know-how z jednego źródła
Podstawowe elementy zestawu inżynieryjnego VARIOKIT: rygle, wypory wysokonośne i i szyny wspinania.
Kratownica z elementów systemowych VARIOKIT zapewnia bezpieczne przenoszenie obciążeń podczas wykonywania wspornikowo wysuniętych stropów.
Krążyny z elementów systemowych modułowego zestawu inżynieryjnego VARIOKIT stanowią bazę dla rusztowania podporowego PERI UP Rosett. Wypory wysokonośne umożliwiają optymalne dopasowanie do nachylonego podłoża.
Krążyny z elementów zestawu inżynieryjnego VARIOKIT podpierają odchylone elementy deskowania ukośnych filarów wieży telewizyjnej o wysokości 200 m.
Wspornikowo wysunięte kratownice VARIOKIT z dzierżawnych elementów systemowych przenoszą obciążenia od konstrukcji masywnych balkonów o grubości 28 cm z balustradami o wysokości 1,30 m.

Informacje ogólne

VARIOKIT to zestaw standardowych elementów konstrukcyjnych, przeznaczony do szerokiego spektrum zastosowań w budownictwie inżynieryjnym. W zestawie znajdują się uniwersalne elementy podstawowe oraz uzupełniające akcesoria systemowe o specjalnych funkcjach. W szczególnych sytuacjach konstruowane są elementy specjalne. W połączeniu z systemami deskowań i rusztowań PERI można tworzyć indywidualnie dopasowane, ekonomiczne deskowania mostów i tuneli, a także inne rozwiązania dla budownictwa inżynieryjnego.

Niezliczone możliwości
Rozwiązania do mostów, tuneli i innych konstrukcji inżynierskich oparte na elementach podstawowych oraz funkcjonalnych akcesoriach systemowych.

Prosty montaż
Szybkie wykonywanie robót dzięki połączeniom sworzniowym pasowanym i łatwej regulacji za pomocą wypór.

Ekonomiczne rozwiązania
Opłacalność dzięki dzierżawnym elementom standardowym, odpowiednio dobranym do wymagań statyczno-wytrzymałościowych.


Rozwiązania uzupełniające

Na bazie standardowych elementów zestawu konstrukcyjnego VARIOKIT można tworzyć skomplikowane pod względem technicznym, lecz równocześnie opłacalne konstrukcje kratownicowe i układy podporowe. Aby maksymalnie skrócić czas montażu na miejscu oraz zapewnić dotrzymanie napiętego harmonogramu robót, PERI może w razie potrzeby dostarczyć na plac budowy wstępnie zmontowane jednostki konstrukcji. Możliwość dzierżawy oraz wygodny montaż sprawiają, że VARIOKIT jest szczególnie opłacalnym rozwiązaniem przy krótkim okresie użytkowania.

 • Wysokonośne wieża podporowe VST
 • Kratownica VRB

Tunele

Elementy konstrukcyjne systemu VARIOKIT pozwalają tworzyć korzystne ekonomicznie przejezdne urządzenia tunelowe, przystosowane do potrzeb określonego placu budowy. Ramowa konstrukcja nośna umożliwia prowadzenie transportu we wnętrzu tunelu, a także bezproblemowe realizowanie ścian w technologii deskowania jednostronnego. W dzierżawnej ofercie PERI znajdują się zarówno elementy uzupełniające do podnoszenia, opuszczania oraz przejazdu, jak również bezpieczne platformy robocze i środki dostępu. Kompleksowe rozwiązania VARIOKIT uzupełnione zostały o niezbędny osprzęt, np. króćce pomp do betonowania.

 • Przejezdne urządzenie tunelowe VTC

Mosty

Dzięki zestawowi inżynieryjnemu VARIOKIT można tworzyć indywidualnie dopasowane, ekonomiczne deskowania mostów i tuneli, a także inne rozwiązania dla budownictwa inżynieryjnego.

 • VCC - Wózek do obiektów zespolonych
 • VCB - Pomost wspornikowy
 • Urządzenie do metody nawisowej VBC
 • VGK - Pomost gzymsowy
 • VGB - Wózek do kap gzymsowych z torowiskiem
 • VGW - Wózek do kap gzymsowych

Za pomocą elementów konstrukcyjnych systemu VARIOKIT można tworzyć wysokonośne wieże podporowe i wiązary kratownicowe o dużej rozpiętości wykorzystywane w budownictwie mostowym. VARIOKIT jest też idealnym rozwiązaniem dla wszelkich zadań budowlanych, w których zachodzi konieczność przeniesienia dużych obciążeń. Dostawa całego rozwiązania przez jednego producenta zapewnia zoptymalizowany przebieg projektu. Możliwość dołączenia rusztowania modułowego PERI UP pozwala zapewnić bezpieczny dostęp do wszystkich obszarów roboczych, a także niezbędną przestrzeń do pracy.

 • Wysokonośna wieża podporowa VST
 • Kratownica VRB 

Pobierz pdf