You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Wysokonośna kratownica VRB

Informacje ogólne

Kratownice VRB są wykorzystywane w projektach, w których konieczne jest punktowe przenoszenie obciążeń z elementów o dużej rozpiętości. Wyróżniają się szczególnie wysoką nośnością – do 3000 kNm – przy stosunkowo niewielkim ciężarze własnym.

Ekonomiczne wykorzystanie materiału
Wysoka nośność elementów konstrukcyjnych umożliwia zoptymalizowane wykorzystanie materiału i zmniejszenie kosztów

Szybkie dopasowanie długości
Możliwość łatwego dopasowania długości kratownicy do zmieniających się rozpiętości za pomocą niewielkiej liczby różnych ram

Wysoki stopień bezpieczeństwa
Kompatybilne z rozwiązaniami dla platform roboczych i środków dostępu na bazie rusztowania modułowego PERI UP


Dane techniczne

  • Dla rozpiętości do 40 m i dopuszczalnego momentu zginającego wynoszącego 3000 kNm,
  • Poprzez kombinację ram różnej długości i możliwość teleskopowej regulacji ram podporowych można dopasować kratownicę do dowolnej rozpiętości i skompensować tolerancje montażowe przy podporach.

Typy ram

Kratownica składa się z różnych typów ram zoptymalizowanych pod kątem obciążeń i długości. Odpowiednia kombinacja ram pozwala na bezstopniową regulację kratownicy na dowolną rozpiętość.

Wyróżnia się następujące typy ram:

Ramy podporowe
do przenoszenia obciążeń na wysokonośne wieże podporowe

Ramy łączące
do przenoszenia wyższych obciążeń poprzecznych w pobliżu podpór, a także do stosowania przy podporach pośrednich i spoinach roboczych

Ramy standardowe
do stosowania w środku pola

Standardowe, centryczne połączenia poziome i pionowe umożliwiają optymalne użycie nośności ram i wydajne wykorzystanie materiału.

Masz pytanie?

Z przyjemnością na nie odpowiemy lub prześlemy dodatkowe informacje.

Skontaktuj się z nami.

Pobierz pdf

Krzysztof Kolosa
Krzysztof Kolosa
Kierownik Robót Mostowych

„Razem z inżynierami PERI opracowaliśmy optymalne rozwiązanie dla tego wymagającego projektu. Zastosowanie kratownic VRB pozwoliło na sprawną realizację prac przy trudnych warunkach gruntowych. Natomiast pewność dostaw wymaganego potencjału deskowań i rusztowań przełożyła się na dotrzymanie napiętego harmonogramu prac. Dodatkowym atutem PERI był stały nadzór nad prawidłowym montażem i obsługą urządzeń oraz szkolenia na budowie.“

Więcej o projekcie