You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Deskowanie łukowe GRV

Ekonomiczne formowanie budowli okrągłych bez konieczności stosowania ściągów dla wszystkich promieni
W przypadku dużych promieni deskowanie łukowe GRV stanowi szczególnie opłacalne rozwiązanie, gdy betonowanych jest kilka takich samych budowli okrągłych po sobie.
Deskowanie łukowe GRV – tutaj w połączeniu z ryglami stalowymi, dźwigarami i rusztowaniem podporowym – może być stosowane do deskowania mostów łukowych.
Deskowanie GRV można dopasować do każdego promienia. Dzięki ryglom przegubowym GRV możliwe jest deskowanie łuków o promieniu nawet 0,60 m.

Informacje ogólne

W deskowaniu łukowym GRV zewnętrzne siły rozciągające oraz wewnętrzne siły ściskające są przenoszone przez rygle w kołowo symetrycznym pierścieniu. Dzięki temu system umożliwia deskowanie budowli okrągłych bez użycia ściągów. Zyskuje się w ten sposób znaczne oszczędności - np. przy budowie zbiorników, które w przeciwnym razie wymagałyby uszczelnienia otworów po ściągach.

Deskowanie bez ściągów
Dzięki zamkniętemu łukowi deskowania.

Bezstopniowa regulacja
Dla każdego promienia wewnętrznego od 0,90 m.

Uniwersalne zastosowanie
Możliwość deskowania zbiorników oraz mostów łukowych i sklepień.


Dane techniczne

  • Deskowanie bez ściągów do budowli okrągłych o promieniu od 0,90 m, a także mostów łukowych
  • Dopasowany do wymagań projektu montaż elementów z wykorzystaniem czterech różnych rygli przegubowych i trzpieniowych
  • Możliwe przenoszenie sił rozciągających do 300 kN

Pobierz pdf

 

PL

GRV (pl)