You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Dźwigar deskowaniowy GT 24

Wszechstronny dźwigar kratowy o wysokiej nośności.
Pasy sklejane są na dużej powierzchni z wnikającymi krzyżulcami. Nie występują żadne zagłębienia, które pozwalałyby na zbieranie się wilgoci.
Węzły z klejeniem na wielowypust zapewniają długą żywotność dźwigara GT 24.
Uniwersalny drewniany dźwigar deskowaniowy o wysokości konstrukcyjnej 24 cm, przeznaczony do deskowań ściennych, słupowych i stropowych, a także deskowania bocznego krawędzi stropów oraz zastosowań specjalnych.
Certyfikat potwierdza zgodność dźwigara GT 24 z przepisami technicznymi normy DIN EN 13377.

Informacje ogólne

Dźwigar deskowaniowy GT 24 charakteryzuje się wysoką nośnością i sztywnością. Dzięki temu w deskowaniach ściennych, słupowych, stropowych, jak również specjalnych można zredukować ilość potrzebnych materiałów i robocizny.

Wysoka nośność
Dźwigar kratowy o wysokości konstrukcyjnej 24 cm przystosowany do dużych obciążeń i rozpiętości.

Długa żywotność
Wytrzymała konstrukcja, węzły dźwigara z klejeniem na wielowypust.

Kompatybilność
Łatwy montaż osprzętu budowlanego dzięki konstrukcji kratowej.


Dane techniczne

  • Uniwersalny drewniany dźwigar deskowaniowy o wysokości konstrukcyjnej 24 cm, przeznaczony do deskowań ściennych, słupowych i stropowych, a także deskowania bocznego krawędzi stropów oraz zastosowań specjalnych
  • 18 standardowych długości od 0,90 m do 6,00 m w modułach co 30 cm, długości specjalne do 17,85 m na zamówienie
  • Ciężar: 5,90 kg/m
  • Dop. reakcja podporowa: 28,00 kN (w węźle)
  • Dop. moment zginający: 7,00 kNm
  • Sztywność: EIy = 887 kNm²; Iy = 8064 cm4