You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Podpory stropowe PEP Alpha

Informacje ogólne

PERI PEP Alpha B i D odpowiadają normie DIN EN 1065 w zakresie wymagań dotyczących nośności. Podpory te pokrywają zakres typowego zapotrzebowania na podpory stalowe w budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym. PERI oferuje podpory stalowe PEP Alpha wyłącznie na sprzedaż – w niezwykle atrakcyjnym stosunku ceny do wydajności. Maksymalna nośność podpory wynosi 36,1 kN.

Bezpieczna praca
Dzięki zabezpieczeniu przed zakleszczeniem dłoni i zabezpieczeniu rury wewnętrznej przed wypadnięciem.

Trwałość
Ogniowe ocynkowanie wszystkich części

Sprawdzona wytrzymałość
Wytrzymałe wykonanie, certyfikowane zgodnie z normą DIN EN 1065


Dane techniczne

Produkt Długość wysuwu Ciężar Nośność
PEP Alpha D-300 1.80 m – 3.00 m 15.9 kg 36.1 kN
PEP Alpha D-350 2.00 m – 3.50 m 19.1 kg 36.1 kN
PEP Alpha B-300 1.82 m  – 3.00 m 15.2 kg 30.0 kN
PEP Alpha B-350 2.07 m – 3.50 m 17.7 kg 30.0 kN

 

Cechy

  • Ogniowe ocynkowanie
  • Wbudowany system zabezpieczający
  • Bezpieczna 10-centymetrowa przestrzeń chroniąca dłoń przez zakleszczeniem