You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Wysokonośna kratownica VRB

Kratownica składa się z różnych typów ram zoptymalizowanych pod kątem obciążeń i długości. Odpowiednia kombinacja ram pozwala na bezstopniową regulację kratownicy na dowolną rozpiętość.
Kratownice i wysokonośne wieże podporowe VARIOKIT pełnią funkcję nośnego rusztowania podporowego dla skrajnych przęseł mostu autostradowego o długości 412 m.
Połączenia śrubowe zmniejszają nakład pracy podczas montażu. Centryczne połączenie stężenia zapewnia wysoką nośność.
Kratownice i wysokonośne wieże podporowe VARIOKIT dla najwyższych obciążeń
Kratownice VARIOKIT są przeznaczone do dużych rozpiętości i oferują wysoką nośność przy niewielkim ciężarze własnym. Ponadto ich zaletą jest szybki montaż.
System VARIOKIT jest kompatybilny z systemem rusztowań PERI UP. Dzięki temu można szybko i bezpiecznie zapewnić niezbędne dojścia i pomosty robocze.

Informacje ogólne

Kratownice VRB są wykorzystywane w projektach, w których konieczne jest punktowe przenoszenie obciążeń z elementów o dużej rozpiętości. Wyróżniają się szczególnie wysoką nośnością – do 3000 kNm – przy stosunkowo niewielkim ciężarze własnym.

Ekonomiczne wykorzystanie materiału
Wysoka nośność elementów konstrukcyjnych umożliwia zoptymalizowane wykorzystanie materiału i zmniejszenie kosztów

Szybkie dopasowanie długości
Możliwość łatwego dopasowania długości kratownicy do zmieniających się rozpiętości za pomocą niewielkiej liczby różnych ram

Wysoki stopień bezpieczeństwa
Kompatybilne z rozwiązaniami dla platform roboczych i środków dostępu na bazie rusztowania modułowego PERI UP


Dane techniczne

  • Dla rozpiętości do 40 m i dopuszczalnego momentu zginającego wynoszącego 3000 kNm,
  • Poprzez kombinację ram różnej długości i możliwość teleskopowej regulacji ram podporowych można dopasować kratownicę do dowolnej rozpiętości i skompensować tolerancje montażowe przy podporach.

Typy ram

Kratownica składa się z różnych typów ram zoptymalizowanych pod kątem obciążeń i długości. Odpowiednia kombinacja ram pozwala na bezstopniową regulację kratownicy na dowolną rozpiętość.

Wyróżnia się następujące typy ram:

Ramy podporowe
do przenoszenia obciążeń na wysokonośne wieże podporowe

Ramy łączące
do przenoszenia wyższych obciążeń poprzecznych w pobliżu podpór, a także do stosowania przy podporach pośrednich i spoinach roboczych

Ramy standardowe
do stosowania w środku pola

Standardowe, centryczne połączenia poziome i pionowe umożliwiają optymalne użycie nośności ram i wydajne wykorzystanie materiału.

Pobierz pdf