You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Obsługa handlowa

Informacje ogólne

We wszystkim, co robimy, mamy na uwadze interes naszych klientów, ich korzyści i wartość dodaną. Wspieramy ich działania m.in. poprzez udostępnianie raportów kontrolnych z placu budowy, kopii faktur czy listów przewozowych – róznież online i 24 godziny na dobę.

W przypadku dużych projektów, kierownik projektu PERI wspiera organizację oraz koordynację projektowania deskowań i rusztowań, a w konsekwencji pomaga przy dalszej optymalizacji potencjału materiałów i kosztów w trakcie budowy.


Współpraca projektowa

Pragniemy, aby źródłem bezpośrednich zysków dla naszych klientów były nie tylko oferowane przez nas produkty, ale aby współpraca z nami sprzyjała uzyskaniu trwałej przewagi konkurencyjnej. Dbamy przy tym o przejrzystość danych, dotyczących projektu, materiału i kosztów.
 

Profesjonalne wsparcie na placu budowy

  • Profesjonalny instruktaż prowadzony przez doświadczonych instruktorów PERI
  • Stały wgląd w dane dotyczące projektu, materiałów i kosztów
  • Dopasowane do warunków budowy przejrzyste procesy rozliczeń