Obsługa handlowa

Niezależnie od rozmiarów przedsięwzięcia, nasi klienci zawsze mogą liczyć na fachowe, terminowe i bezpośrednie wsparcie doradcy PERI.
Przedstawiciel Techniczno-Przemysłowy PERI wspiera klienta również w zakresie poprawnego stosowania naszych systemów na placu budowy.

Informacje ogólne

We wszystkim, co robimy, mamy na uwadze interes naszych klientów, ich korzyści i wartość dodaną. Wspieramy ich działania m.in. poprzez udostępnianie raportów kontrolnych z placu budowy, kopii faktur czy listów przewozowych – róznież online i 24 godziny na dobę.

W przypadku dużych projektów, kierownik projektu PERI wspiera organizację oraz koordynację projektowania deskowań i rusztowań, a w konsekwencji pomaga przy dalszej optymalizacji potencjału materiałów i kosztów w trakcie budowy.


Współpraca projektowa

Pragniemy, aby źródłem bezpośrednich zysków dla naszych klientów były nie tylko oferowane przez nas produkty, ale aby współpraca z nami sprzyjała uzyskaniu trwałej przewagi konkurencyjnej. Dbamy przy tym o przejrzystość danych, dotyczących projektu, materiału i kosztów.
 

Profesjonalne wsparcie na placu budowy

  • Profesjonalny instruktaż prowadzony przez doświadczonych instruktorów PERI
  • Stały wgląd w dane dotyczące projektu, materiałów i kosztów
  • Dopasowane do warunków budowy przejrzyste procesy rozliczeń