You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Doradztwo techniczne

Informacje ogólne

Rozwiązania deskowań i rusztowań z jednego źródła

Inżynierowie PERI zajmują się projektowaniem oraz wymiarowaniem deskowań i rusztowań, zoptymalizowanych pod względem technicznym i ekonomicznym, często jeszcze na etapie przygotowania oferty przetargowej. Szczegółowe rysunki technologiczne oraz precyzyjne zestawienia elementów ułatwiają kalkulację i przygotowanie produkcji, podnosząc bezpieczeństwo kosztów podczas realizacji. Indywidualnie opracowane instrukcje montażu wspomagają fachowy przebieg prac na placu budowy. PERI przygotowuje również obliczenia statyczne zgodne z wymaganiami projektu, a w razie potrzeby oferuje możliwość weryfikacji statycznej.

Zoptymalizowane rozwiązania
Dopasowane do projektu deskowania i rusztowania ze spełniającymi wymagania placu budowy rysunkami i zestawieniami elementów.

Indywidualne doradztwo
Dzięki stałej obsłudze projektu i wsparciu technicznemu specjalisty PERI – w razie potrzeby również bezpośrednio na placu budowy.

Bezpieczeństwo projektu
Sprawdzone i zgodne z przepisami obliczenia statyczne.


Projektowanie 3D

Przejrzyste obrazowanie nawet najbardziej skomplikowanych zadań projektowych

Realistyczne renderingi, animowane symulacje i trójwymiarowe wizualizacje prowadzą do lepszego zrozumienia założonych projektów oraz etapów ich realizacji.

Przejrzystość kosztów
Dzięki trójwymiarowym wizualizacjom rozwiązań technicznych.

Optymalizacja przebiegu robót
Dzięki animowanym symulacjom procesów przed rozpoczęciem projektu.

Wydajny przebieg wszystkich procesów
Zoptymalizowane przygotowanie produkcji i integracja danych.

Koordynacja procesów
Całościowe podejście – od projektowania w środowisku CAD, poprzez procesy pośrednie aż po montaż.


Doradztwo techniczne

Indywidualne projekty oraz doradzto ekspertów

  • Dopasowany do wymagań projektu plan zastosowania deskowań oraz obliczenia statyczne dla każdego przedsięwzięcia budowlanego
  • Rysunki technologiczne i obliczenia statyczne rusztowań podporowych i roboczych dla każdych wymagań
  • Sprawdzone obliczenia statyczne dla deskowań i rusztowań z uwzględnieniem obowiązujących norm
  • Określenie optymalnego zapotrzebowania materiałowego w celu zaplanowania cykli wykonywania robót
Rafał Wójtowicz, kierownik robót
Rafał Wójtowicz
Kierownik Robót

Od samego początku postawiliśmy na współpracę ze sprawdzonym partnerem - firmą PERI. Współpraca ta gwarantowała nam fachowe doradztwo techniczne, kompleksową obsługę, a przede wszystkim olbrzymie doświadczenie przy realizacji podobnych obiektów. Dzięki zaproponowanym rozwiązaniom wykonanie skomplikowanych elementów w betonie architektonicznym okazało się bezpieczne i szybkie.
 

Więcej o projekcie