You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Kalkulator wartości parcia

Informacje ogólne

Nasz kalkulator wartości parcia pomaga klientom w wyliczeniach związanych z parciem świeżej mieszanki betonowej dla konkretnych systemów deskowań ściennych PERI w powiązaniu z tempem betonowania. To narzędzie zapewnia użytkownikowi szybki dostęp do wiedzy na temat potencjalnych obciążeń i deformacji. W ten sposób ułatwia ekonomiczne wykorzystanie potencjału wybranych deskowań.

 


Funkcje

Aplikacja pozwala na ustalenie parcia mieszanki betonowej i/lub maksymalnej planowanej liczby betonowań zgodnie z normą DIN 18218:2010-01.  

Aplikacja umożliwia określenie tempa betonowania z użyciem deskowań ściennych PERI: TRIO, MAXIMO, DOMINO w zależności od wysokości betonowania i w rezultacie dopuszczalnych odkształceń zgodnie z normą DIN 18202:2013-04.

Aplikacja pozwala na określenie maksymalnego tempa wzrostu deskowań ściennych: MAXIMO 330, MAXIMO 270, TRIO 270, TRIO 330 oraz DOMINO 250 wraz z systemem zakotwień DW 15, DW 20, MX 15 i MX 18 stosowanych na bieżąco na placu budowy.

Wyniki oraz standardowy montaż są prezentowane  w postaci graficznej na ekranie.

Aplikacja pozwala też na wygenerowanie plików w wersji PDF do druku lub do przesłania mailem. Opis dla klienta jest dołączony w oddzielnym arkuszu danych.


Normy

W 2010 została opublikowana zaktualizowana wersja niemieckiej normy DIN 18218:2010-01 “Parcie świeżej mieszanki betonowej na deskowania pionowe". Norma odnosi się do betonu łatwo zagęszczalnego (F5 i F6) oraz samozagęszczalnego (SCC). Podstawowa wiedza na temat norm jest wymagana przy zastosowaniu tej aplikacji.

Kalkulator wartości parcia został udoskonalony tak, aby wprowadzając poszczególne parametry, takie jak klasa, bieżąca temperatura czy wysokość betonowania, w wygodny i łatwy sposób wyliczyć maksymalne tempo wzrostu oraz parcie mieszanki betonowej. Narzędzie daje szybką odpowiedź na pytanie, z jaką prędkością można betonować przy użyciu konkretnych systemów. Uzyskana wiedza przekłada sią na efektywność pracy oraz przynosi wymierne korzyści finansowe.

Dzięki zastosowaniu kalkulatora PERI wyeliminowane zostaje ryzyko związane z przeciążeniem, deformacjami czy niedopasowaniem wymagań do standarów. Ponadto użytkownik dostaje duże wsparcie w codziennej pracy z systemami deskowań ściennych PERI: DOMINO, TRIO i MAXIMO.


Wsparcie

Pytania dotyczące korzystania z poszczególnych aplikacji PERI i / lub aplikacji internetowych można przesyłać pocztą elektroniczną na następujący adres:

apps-tools.service@peri.de