You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Konfigurator MULTIFLEX

Informacje ogólne

Wielokrotnie sprawdzony suwak tablicowy do deskowania stropowego MULTIFLEX doczekał się swojej mobilnej wersji. Optymalne / możliwe kombinacje odstępów pomiędzy podporami, dźwigarami głównymi i rozdzielczymi mogą być generowane w ciągu kilku sekund za pomocą nowej aplikacji. 


Funkcje

Dzięki Konfiguratorowi PERI Multiflex użytkownik jest w stanie szybko i łatwo oszacować odpowiedni rozstaw dla MULTIFLEX GT24/GT24 oraz MULTIFLEX VT20K/VT20K. Na początku należy wybrać jeden z następujących systemów deskowań stropowych: MULTIFLEX GT24/GT24 lub MULTIFLEX VT20K/VT20K. Następnie należy wprowadzić grubość stropu oraz odstępy między dźwigarami poprzecznymi. Aplikacja policzy maksymalną dopuszczalną wartość dla dźwigarów głównych oraz policzy maksymalne dopuszczalne obciążenie podpór i długość wsporników.

Aplikacja posiada opcję wygenerowania plików w wersji PDF do druku lub do przesłania mailem. Opis dla klienta jest dołączony w oddzielnym arkuszu danych.


Normy

Obciążenia zgodnie z normą DIN EN 12812-2008-12, cieżar właściwy mieszanki betonowej ɣc= 24,5 kN/m³ (g = 9,81m/s²).


Wsparcie

Pytania dotyczące korzystania z poszczególnych aplikacji PERI i / lub aplikacji internetowych można przesyłać pocztą elektroniczną na następujący adres:

apps-tools.service@peri.de