You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Konfigurator wieży ST 100

Informacje ogólne

Konfigurator wieży stosu ST 100 pomaga w określaniu wartości charakterystycznych dla rusztowań podporowych. Za pomocą suwaka w przeglądarce internetowej użytkownik może łatwo, szybko i precyzyjnie określić dopuszczalne obciążenia na stojak oraz minimalne obciążenia zapobiegające ślizganiu. Otrzymane wyniki bazują na świadectwie badania typu TP-12-004 Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej (DIBt) oraz na parametrach technicznych PERI.

 


Funkcje

Po wprowadzeniu parametrów wieży podporowej – wolnostojącej lub z mocowaniem górnym – użytkownik otrzymuje indywidualny wynik. Wynik zawiera rysunek systemu statycznego, wariant konstrukcyjny wieży stosu PERI ST 100, maksymalny zakres regulacji trzpieni i dopuszczalne obciążenia pionowe na stojak Fv lub Fv,min w kN.

Aplikacja umożliwia zapisanie wyniku w formacie PDF, bezpośredni wydruk lub wysłanie w postaci wiadomości e-mail. W arkuszu danych można zamieścić opis konstrukcji klienta w formie notatki.

Narzędzie umożliwia tworzenie obszernych wariantów konfiguracyjnych rusztowania podporowego, z różnymi rodzajami trzpieni z głowicą i stężeniami, a także uwzględnienie obciążenia wiatrem. Aplikacja oferuje rozwiązania dla wież podporowych o wysokości od 1,80 m do 22,29 m.


Normy

Świadectwo badania typu bazuje na normie europejskiej DIN EN 12812 „Deskowanie – Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania“ z załącznikiem krajowym. W normie uregulowane są m. in. wymagania dotyczące przetargów oraz stosowania rusztowań podporowych, a także zasady wykonywania obliczeń.

Podstawa wyników obliczeń

Suwak wieży stosu ST 100 wykonuje obliczenia na podstawie świadectwa badania typu Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej (DIBt) w Berlinie o numerze TP-12-004 z dn. 21.11.2012 r. oraz parametrów technicznych systemu rusztowań podporowych PERI ST 100, zawartych w instrukcji montażu i obsługi wieży stosu PERI ST 100.

Wykorzystanie wyników suwaka wieży stosu ST 100 wymaga znajomości normy i zawartych w niej pojęć.

Informacje pozostałe 

  • Świadectwo badania typu DIBt TP-12-004
  • Instrukcja montażu i obsługi wieży stosu PERI ST 100
  • Norma produktowa jako podstawa obliczeń dla systemu wg DIN EN 12812:2008-12
  • Tablice PERI 2014

Wsparcie

Pytania dotyczące korzystania z poszczególnych aplikacji PERI i / lub aplikacji internetowych można przesyłać pocztą elektroniczną na następujący adres:

apps-tools.service@peri.de