You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Remont Mostu Śląsko-Dąbrowskiego

Opis projektu

Lokalizacja: Warszawa, Polska

 • Stalowy most kołowo-tramwajowy o długości 527 m (6 przęseł) i szerokości całkowitej 20,7 m
 • Konstrukcję stanowią dwudźwigarowe ciągłe belki stalowe o zmiennej wysokości 
 • Zbudowany na ocalałych po II wojnie światowej filarach mostu Kierbedzia
 • Integralny fragment Trasy W-Z, który 22 lipca 1949 połączył Pragę ze Śródmieściem
 • W odróżnieniu od większości warszawskich torowisk, tory tramwajowe są poprowadzone na jezdni dla samochodów
 • Projektant przeprawy: Jerzy Kozieł

Wymagania

 • Bezpieczne wykonanie robót antykorozyjnych
 • Platformy robocze zapewniające optymalny dostęp do skomplikowanej, zmiennej geometrii konstrukcji obiektu
 • Szczelna, płaska powierzchnia pomostów
 • Szczelne rusztowanie, zabezpieczające przed zanieczyszczeniem środowiska - przed przedostaniem się ścierniwa na zewnątrz
 • Zamocowanie konstrukcji rusztowania tylko do spodu konstrukcji obiektu (bez zajmowania miejsca na górze płyty drogowej) w wyznaczonych punktach, przy zachowaniu wymiarów skrajni.

Klient

Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe Mosty S.A.

Korzyści dla klienta

 • Bezpieczeństwo wykonywania prac w każdych warunkach atmosferycznych
 • Dotrzymanie napiętego harmonogramu robót
 • Wykonanie prac zgodnie z wysokimi wymaganiami technologicznymi projektanta
 • Pewność dostaw wymaganego potencjału rusztowań na budowę
Andrzej Zawitkowski
Kierownik budowy

Zakres prac obejmował montaż rusztowania w postaci szczelnej platformy pod stalową konstrukcją mostu. PERI wywiązała się z tego zadania bardzo dobrze. Pozwoliło to na bezpieczne prowadzenie prac antykorozyjnych konstrukcji.

Rozwiązanie PERI

 • Modułowe rusztowanie PERI UP Rosett, umożliwiające dopasowanie do skomplikowanej, zmiennej geometrii konstrukcji obiektu
 • Podwieszona do elementów mostu za pomocą specjalnych cięgien łańcuchowych platforma robocza PERI UP Rosett o szerokości 22,5 m
 • Platformy szczelnie wypełnione podestami UDS, oprócz wydzielonych, zabezpieczonych balustradą  miejsc na luki transportowe (w każdym momencie mogły być uzupełnione podestami)
 • Rusztowanie na bokach szczelnie zakryte plandeką uniemożliwiającą przedostanie się ścierniwa na zewnątrz
 • Schodnie dostępowe PERI UP Rosett gwarantowały bezpieczny dostęp na pomosty
 • Systemowe połączone dźwigary kratowe ULS / ULA HD jako przewieszenia stosowane w miejscach zapewnienia skrajni drogowej
 • Bezpieczny i szybki montaż dzięki stosowaniu wsporników na stężeniu UBK – słupek z wcześniej zamocowanym stężeniem UBK wysuwano z bezpiecznej pozycji na zewnątrz za pomocą poziomych rygli UH