You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Remont Estakad Trasy Łazienkowskiej

Opis projektu

Lokalizacja: Warszawa, Polska

Zadanie polegało na odtworzeniu dziewięciu łukowych estakad: ośmiu na węźle z Wisłostradą i jednej na węźle z Wałem Miedzeszyńskim (o łącznej długości 1420 m). Każda z dziewięciu estakad wymagała indywidualnego podejścia inżynierów PERI z uwagi na zmienną grubość płyty nośnej od 50 – 80cm, zmienną szerokość, występujące łuki pionowe i poziome oraz różne spadki płyty (2–5 %).

Wymagania

 • Bezpieczna realizacja w centrum Warszawy przy ciągłym ruchu pojazdów
 • Skomplikowana geometria łukowych estakad ze zmiennymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi
 • Krótki czas realizacji przy równoczesnym wykonywaniu wszystkich estakad

Klient

Axbud Sp. z o.o.

Korzyści dla klienta

 • Dotrzymanie napiętego harmonogramu robót przy jego szerokim froncie
 • Bezpieczeństwo wykonywania prac bez wstrzymywania ruchu pojazdów
 • Wykonanie prac zgodnie z wysokimi wymaganiami technologicznymi generalnego wykonawcy
 • Pewność dostaw wymaganego potencjału deskowań i rusztowań na budowę
 • Duża oszczędność drewna i sklejki dzięki wstępnie scalanym panelom wsporników dopasowanym do geometrii estakad
 • Projekty technologiczne deskowań i rusztowań umożliwiające bezproblemowy postęp prac na budowie
Daniel Janiszewski
Kierownik robót

Indywidualnie zaprojektowane rozwiązania technologiczne zapewniły bezpieczeństwo i szybkość prowadzenia robót na budowie. Ponadto łatwość montażu wież MULTIPROP i ST 100 w połączeniu z wiedzą i zaangażowaniem inżynierów PERI pozwoliły nam podołać trudnemu zadaniu odbudowy dziewięciu Estakad w bardzo krótkim czasie przy zachowaniu płynności ruchu pojazdów.

Rozwiązanie PERI

 • Ramowe deskowanie TRIO scalone w indywidualne modułowe skrzynie, przestawiane za pomocą dźwigu, pozwoliło na skrócenie czasu realizacji podpór pionowych (trapezowych filarów)
 • Mieszany układ wież podporowych (MULTIPROP i ST100) optymalnie dopasowany do zmiennych geometrii odtwarzanych estakad
 • Deskowanie wsporników płyt ustrojów montowane wstępnie na odkładzie
 • Bramki przejazdowe (MULTIPROP + HEB 400) nad Wisłostradą usytuowane na łukach estakad Ł-22 i Ł-24 dopasowane do spadków podłużnych i poprzecznych
 • Bramki ostrzegawcze (rusztowanie ROSETT) zapewniające bezpieczeństwo poruszającym się pojazdom przy obniżonych skrajniach przejazdowych