You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Remont Opery Leśnej

Opis projektu

Lokalizacja: Sopot, Polska

Modernizacja konstrukcji dachu nad widownią. Maksymalna wysokość od poziomu posadzki do dźwigara - 32 m
Konstrukcja dachu wykonana z dwóch rur Ø1300 mm grubości t = 75 mm, rozpiętości 97 m jednej i 104 m drugiej
Waga całej konstrukcji stalowej dachu wynosi ok. 950 ton.

Wymagania

 • Wysokonośne podparcie łukowej konstrukcji dachu o maksymalnej wysokości H = 29,5 m
 • Brak możliwości zastosowania odciągów i zastrzałów do przeniesienia znacznych sił poziomych działających na wysokie wieże podporowe
 • Konieczność wykonania wymianu rozpiętości 24,0m nad sceną pod rusztowanie robocze do obsługi i montażu konstrukcji dachu

Klient

Alstal Grupa Budowlana

Korzyści dla klienta

 • Bezpieczeństwo wykonania prac na wysokości
 • Wykonanie wież wysokich zgodnie z wymaganiami wykonawcy
 • Bezpieczne przetransferowanie wysokich obciążeń na fundament
 • Dostarczenie niezbędnego potencjału materiału zgodnie z harmonogramem
 • Szybkość montażu i demontażu wysokich wież podporowych VST
Mariusz Traliszewski
Mariusz Traliszewski
Kierownik robót

Dla realizacji tej skomplikowanej konstrukcji konieczny był wybór podparcia tymczasowego, które nie będzie wymagało odciągów ograniczających pracę dźwigów. Kompetencja inżynierów PERI oraz idealny do tego zadania system VST pozwoliły nam na szybki i bezpieczny montaż nowego dachu Opery Leśnej.

Rozwiązanie PERI

 • Wieże VST zapewnił możliwość przeniesienia dużych obciążeń pionowych
 • System wież VST i kratownic HD zagwarantował wykonanie wolnostojących wież wysokości H = 29,5 m bez zastosowania odciągów
 • Kratownice HD umożliwiły wykonanie wymianu dużej rozpiętości nas sceną pod rusztowanie robocze
 • Możliwość wykonanie pomostów roboczych na wysokich wieżach podpierających konstrukcję dachu
 • Rusztowanie Rosett pozwoliło dostosować pomosty robocze pod skomplikowaną geometrię konstrukcji dachu