You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Rewitalizacja mostu w Zgorzelcu

Opis projektu

Lokalizacja: Zgorzelec, Polska

Łukowy most kamienny o 475 m długości i 35 przęsłach, składających się z 6 sekcji. Jeden z czterech najdłuższych mostów kamiennych w Polsce, w Niemczech - najdłuższy most kamienny. Należy do najcenniejszych zabytków architektury i sztuki inżynierskiej z początkowego okresu budowy kolei.

Na moście znajdowało się dawne polsko–niemieckie kolejowe przejście graniczne Zgorzelec-Görlitz.

Wymagania

 • Bezpieczne prowadzenie robót rewitalizacyjnych
 • Platformy robocze zapewniające optymalny dostęp do zmiennej geometrii konstrukcji obiektu w przęśle nurtowym
 • Podbudowa rusztowania ponad lustrem rzeki
 • Szczelna, płaska powierzchnia pomostów

Klient

Firesta – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Korzyści dla klienta

 • Bezpieczeństwo prowadzonych prac
 • Szybkie tempo robót poprzez kompatybilność systemów rusztowaniowych z deskowaniowymi
 • Wykonanie prac zgodnie z wysokimi wymaganiami technologicznymi projektanta
 • Pewność dostaw wymaganego potencjału rusztowań na budowę
 • Szkolenia z zakresu bezpiecznego użytkowania rusztowań dla wykonawcy

Rozwiązanie PERI

 • Modułowe rusztowanie PERI UP Rosett umożliwiające dopasowanie zmiennej geometrii konstrukcji obiektu
 • Elastyczna siatka konstrukcyjna systemu PERI UP Rosett w dostępnym module 25 cm pozwoliła na płynne, bezkolizyjne zintegrowanie komunikacji pionowej z rusztowaniem przestrzennym
 • Zastosowanie systemowych połączonych dźwigarów kratowych ULS / ULA HD o rozpiętości ponad 16 m zapewniło niezbędną powierzchnię do prac na wysokości w przęśle nurtowym
 • System VARIOKIT pozwolił na podwieszenie rusztowań do filaru ponad lustrem rzeki
 • Rozmieszczenie rozetek w odległości 50 cm od siebie pozwoliło na precyzyjne usytuowanie podestów roboczych w wygodnych dla klienta poziomach