You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Kładka dla pieszych nad torami SKM i Drogą Gdyńską w Gdyni

Opis projektu

Lokalizacja: Gdynia, Polska

 • Kładka pieszo-rowerowa o długości 140 m i szer. 6 m
 • Kratowa konstrukcja stalowa pięcioprzęsłowa zakończona z jednej strony ślimakiem wjazdowym o konstrukcji monolitycznej
 • Podpory i przyczółki konstrukcji monolitycznej

Wymagania

 • Bezpieczne wykonanie podpór i rampy wjazdowej
 • Szybkie tempo wykonania robót żelbetowych
 • Zastosowanie rusztowania podwieszanego do kładki w celu wykonania prac wykończeniowych

Klient

GOTOWSKI – BUDOWNICTWO KOMUNIKACYJNE I PRZEMYSŁOWE

Korzyści dla klienta

 • Dotrzymanie założonego harmonogramu robót
 • Szybki montaż i demontaż deskowań przy intensywnym ruchu kolejowym w najbliższym otoczeniu
 • Wykonanie prac zgodnie z wymaganiami technologicznymi Projektanta
 • Pewność dostaw wymaganego potencjału deskowań i rusztowań na budowę
 • Montaż rusztowania podwieszonego przez wyspecjalizowane ekipy montażowe PERI
Grzegorz Pietrzak
Inżynier Budowy

Dla PERI nie było rozwiązań niemożliwych: od deskowania podpór i pochylni żelbetowej (ślimaka), przez rusztowania do montażu konstrukcji stalowej, aż po rusztowania podwieszane nad czynną drogą

Rozwiązanie PERI

 • System TRIO dzięki swej uniwersalności pozwolił sprawnie wykonać przyczółek oraz podpory pośrednie kładki ulokowane pomiędzy czynnymi torami kolejowymi Szybkiej Kolei Miejskiej
 • Wieże ST-100 wraz z deskowaniem MULTIFLEX stanowiły idealną podbudowę pod oczepy podpór pośrednich oraz pod ślimak wjazdowy kładki
 • Rusztowanie PERI UP Rosett doskonale uzupełniło systemy szalunkowe w trakcie prowadzenia prac zbrojarskich oraz betonowych
 • Elastyczność i uniwersalność systemu PERI UP Rosett zagwarantowała szybki wykonanie i bezpieczne użytkowanie rusztowania podwieszonego do konstrukcji stalowej kładki na etapie jej wykańczania