You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Kładka pieszo-rowerowa, Owińska k/Poznania

Opis projektu

Lokalizacja: Owińska, Polska

 • Żelbetowa kładka pieszo-rowerowa o długości całkowitej 120,80 m i szerokości podstawowej ustroju nośnego wynoszącej 5 m.
 • Na część żelbetową składają się 2 ramy dojazdowe o długościach 19,90 m oraz 17,90 m a także przęsło nurtowe o długości 83,00 m podwieszone na wantach zamontowanych w stalowym pylonie o wysokości 40 m.

Wymagania

 • Zaprojektowanie urządzenia do betonowania ustroju nośnego bez ingerencji w koryto rzeki Warta.
 • Zapewnienie przejazdu deskowania z segmentu na segment z ominięciem zamontowanych wcześniej want, bez użycia ciężkiego sprzętu budowlanego.
 • Dopasowanie urządzenia do zmieniającej się geometrii przekroju poprzecznego kładki.
 • Zapewnienie bezpiecznych stanowisk pracy a także komunikacji pomiędzy stanowiskami nad i pod konstrukcją kładki w trakcie wykonywania prac nad rzeką Wartą. 
   

Klient

MOST Sp. z o.o.

Korzyści dla klienta

 • Kompleksowa opieka projektowa i technologiczna na każdym etapie realizacji w zakresie deskowań systemowych a także specjalnych konstrukcji stalowych.
 • Optymalne wykorzystanie deskowań z zachowaniem terminów przewidzanych w harmonogramie dzięki nowatorskiej technologii wykonywania ustroju nośnego.
 • Powtarzalność wykonywanych czynności na każdym z etapów betonowania pozwalająca skrócić czas realizacji. 
 • Brak konieczności wykonywania kosztownych i pracochłonnych prac w korycie rzeki Warta.
   
Maciej Stasiński, Kierownik Budowy, Most Sp. z o.o.
Maciej Stasiński
Kierownik Budowy

Kładka pieszo-rowerowa w konstrukcji żelbetowej, pylonowa o długości z najazdami 200 m. wykonywana jest według indywidualnego projektu, z wykorzystaniem systemów nawisowych PERI. Deskowanie przejezdne nawisowe pozwala na zabetonowanie w jednym etapie 11 m.b. kładki. Sekwencyjność wykonywanych prac oraz ich powtarzalność pozwalają na wykonanie prac w założonym harmonogramie. Rozwiązanie to jest nowatorskim pomysłem, które z powodzeniem może być wykorzystywane przy tego typu realizacjach, pozwalając na oszczędność czasu i kosztów.

Rozwiązanie PERI

Deskowanie przejezdne ustroju nośnego (Traveler) - minimalizacja kosztów i czasu realizacji poprzez brak ingerencji w koryto rzeki Warta oraz powtarzalność czynności przy obsłudze deskowania na każdym z etapów realizacji.

Zastosowane systemy PERI