You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Kładka pieszo-rowerowa przez Wisłę

Opis projektu

Lokalizacja: Warszawa, Polska

Dzięki budowie nowego mostu Praga stanie swego rodzaju „przedłużeniem” Śródmieścia Warszawy. Będzie to pierwsza przeprawa w stolicy tylko dla pieszych i rowerzystów.

Z Kładki będą korzystać tylko piesi i rowerzyści. Kładka będzie liczyła 452 m długości. Tym samym będzie o 127 m dłuższa od londyńskiego Millennium Bridge, jednego z najbardziej znanych tego typu mostów na świecie.  Szerokość konstrukcji wygiętej na kształt błyskawicy będzie zmienna i w najwęższym punkcie wyniesie 6,9 m, a nad nurtem rzeki rozszerzy się do 16,3 m.

Konstrukcja kładki pieszo-rowerowej
Ustrój nośny kładki zaprojektowany został jako konstrukcja w całości stalowa. Ma ona mieć postać hermetycznie zespawanego dźwigara skrzynkowego o zmiennej wysokości zwiększającej się ku podporom. Ustrój oparty będzie na masywnych żelbetowych tarczach filarowych, z których trzy posadowione będą w korycie Wisły, a dwa kolejne po wschodniej stronie szlaku żeglugowego, w oddzielonej wałem strefie wody płytkiej. Aby spełnić wymogi co do wysokości nad lustrem wody w świetle przęsła, konieczne było zastosowanie ustroju nośnego o znacznej smukłości, przy uwzględnieniu obciążeń statycznych i szerokości powierzchni komunikacyjnej. Dlatego w przęśle głównym dźwigar musiał znaleźć się nad pomostem. Zaprojektowano go jako jednopylonowe, stalowe podwieszenie od strony wschodniej.

Wymagania

 • Kompleksowa opieka technologiczna i doradztwo PERI w celu ograniczenia pracochłonności montażu deskowań na budowie.
 • Niezakłócone dostawy dużego potencjału paneli deskowaniowych przygotowanych na etapie prefabrykacji.
 • Odrębny zestaw prefabrykowanych paneli dla każdej z podpór.

Klient

Generalny Wykonawca: BUDIMEX SA

Korzyści dla klienta

 • Kompleksowa obsługa budowy.
 • Wsparcie projektowe i opieka handlowca na każdym etapie projektu.
 • Przygotowane i dostawa na budowę gotowych blatów deskowaniowych przygotowanych w zakładzie prefabrykacji PERI.
 • Harmonogram dostaw materiału dostosowywany do możliwości wykonawczych związanych z niskim stanem wody i trudnościami z realizacją podpór nurtowych.

Rozwiązanie PERI

 • Zastosowanie deskowania ramowego TRIO, które pozwoliło na uzyskanie ciągłości szalowania na wysokość ponad 16m przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniej sztywności.
 • Wykonanie  w zakładzie prefabrykacji gotowych wielkowymiarowych paneli TRIO z zamontowanymi na nich formami specjalnymi.
 • Zastosowanie pomostów roboczo - zabezpieczających MXK wraz ze zintegrowanym pionem komunikacyjnym dla zapewnienia bezpiecznej obsługi kolejnych etapów montażu i betonowania podpór kładki.
 • Wieże podporowe PERI UP Flex zmontowane w pierścień okalający realizowaną podporę pozwoliły utworzyć bezpieczny i stabilny pomost roboczy na potrzeby wykonania drugiej części filara.