You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Budowa mostu drogowego M-8 w ciągu obwodnicy Szczecinka

Opis projektu

Lokalizacja: Szczecinek, Polska

 • Obiekt dwujezdniowy
 • Zaprojektowany w formie dwóch niezależnych monolitycznych ustrojów nośnych o sprężonym, dwubelkowym przekroju poprzecznym;
 • Ustroje o całkowitej długości teoretycznej równej LT = 160,0 m
 • Podzielone na sześć przęseł o rozpiętościach odpowiednio 23,0 + 4 x 28,5 + 23,0 m

Wymagania

 • Obiekt jest położony na podmokłym terenie, po którym przebiega droga gminna i ciek wodny o nazwie Wilczy Kanał
 • Pod obiektem planowane jest również pozostawienie przestrzeni na przejście dla zwierząt
 • Powyższe warunki terenowe wykluczają rozwiązanie na tradycyjnym stacjonarnym podparciu

Klient

Eurovia Polska S.A.

Korzyści dla klienta

 • Pewność dostaw wymaganego potencjału deskowań i rusztowań na budowę
 • Dotrzymanie napiętego harmonogramu przy użyciu przestawnych systemów deskowań PERI
 • Wykonywanie prac zgodnie z wysokimi wymaganiami technologicznymi projektanta
 • Bezpieczeństwo wykonywania prac na każdym etapie realizacji
 • Szkolenia z zakresu bezpiecznego użytkowania deskowań dla wykonawcy
 • Stały nadzór nad prawidłowym montażem oraz użytkowaniem urządzeń przez technologa PERI
Krzysztof Kolosa
Krzysztof Kolosa
Kierownik Robót Mostowych

„Razem z inżynierami PERI opracowaliśmy optymalne rozwiązanie dla tego wymagającego projektu. Zastosowanie kratownic VRB pozwoliło na sprawną realizację prac przy trudnych warunkach gruntowych. Natomiast pewność dostaw wymaganego potencjału deskowań i rusztowań przełożyła się na dotrzymanie napiętego harmonogramu prac. Dodatkowym atutem PERI był stały nadzór nad prawidłowym montażem i obsługą urządzeń oraz szkolenia na budowie.“

Rozwiązanie PERI

 • Elementy systemu VARIO umożliwiły wykonanie segmentów deskowania bezpiecznie na odkładzie
 • Tarcza wysokośna VST zagwarantowała bezpieczne przeniesienie obciążeń z kratownic VRB
 • Kratownice VRB pozwoliły na realizację obiektu przy trudnych warunkach gruntowych