You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Most MS-3, droga krajowa DK16, obwodnica Ostródy

Opis projektu

Lokalizacja: Ostróda, Polska

W okolicach Ostródy powstaje nowy odcinek drogi ekspresowej S7 wraz z obwodnicą w ciągu drogi krajowej DK16. W ramach tego zadania budowany jest most MS-3, przenoszący drogę krajową nad ciekiem wodnym Ornowska Struga, istniejącą drogą gminną Ostróda Brzydowo oraz dwoma projektowanymi zjazdami z drogi gminnej.

  • 4-przęsłowa konstrukcja typu extradosed o rozpiętości 132,5 + 2 × 206,0 + 132,5 m.
  • Przekrój poprzeczny w formie 3-komorowej skrzynki o szer. całkowitej pomostu równej 28,60 m i wys. konstrukcji od 4,0 m, w przęśle do 6,0 m nad podporami pośrednimi. 

Wymagania

  • Wykonanie pomostów roboczych o rozpiętości ok 30 m do prac wykończeniowych bocznych i dolnych powierzchni ustroju nośnego o zmiennej wysokości.
  • Brak możliwości połączenia rusztowań górą (kolidujące wanty).
  • Znaczna wysokość pracy - w najwyższym miejscu wyniesienie niwelety mostu nad poziom terenu przekracza 40 m.

Klient

Generalny Wykonawca
Budimex S.A., Warszawa

Korzyści dla klienta

  • Ścisła współpraca inżynierów PERI z kierownictwem budowy w celu wybrania optymalnego wariantu.
  • Pewność dostaw wymaganego potencjału deskowań i rusztowań na budowę z jednego źródła.
  • Bezpieczeństwo pracy - na wszystkich etapach robót typowe rusztowanie modułowe PERI UP Flex zabezpiecza użytkowników przed upadkiem z wysokości.

 

Rozwiązanie PERI

Typowe konstrukcje rusztowaniowe nie mają wystarczającej nośności dla tak dużych rozpiętości, dlatego PERI zaproponowało konstrukcję mieszaną, tj.:

  • wózki jezdne, wieszaki pionowe oraz kratownice nośne pomostu roboczego wykonano z typowych elementów uniwersalnego systemu inżynieryjnego VARIOKIT,
  • pomost roboczy do prac wykończeniowych, jako nadbudowę konstrukcji nośnej pomostu, wykonano z elementów rusztowań modularnych w systemie PERI Up Flex, tworzących przestrzenną strukturę, dopasowaną do geometrii ustroju nośnego mostu MS-3.