You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Most na Dunajcu, Nawis MD119 Zakopianka DK47

Opis projektu

Lokalizacja: Nowy Targ, Polska

 • Dwujezdniowy most na Dunajcu w formie ustroju skrzynkowego na obwodnicy Nowego Targu w ciągu drogi DK47
 • 10 sekcji betonowania nawisowego na każdej podporze w jedną stronę

Wymagania

 • Bezpieczne wykonanie prac betoniarskich.
 • Wykonanie ustroju na rzece Dunajec bez ingerencji w podłoże
 • Dotrzymanie tygodniowego cyklu betonowania jednej sekcji 
 • Powrót urządzenia do podpory startowej w celu przełożenia na drugą nitkę mostu 
 • Zapewnienie ciągłości wykonania prac żelbetowych 

Klient

Przedsiębiorstwo usług technicznych "INTERCOR" Sp. z o.o.

Korzyści dla klienta

 • Dotrzymanie założonego cyklu betonowania.
 • Bezpieczeństwo wykonywania prac w każdych warunkach atmosferycznych oraz brak ingerencji w podłoże
 • Możliwość betonowania przy pomocy urządzenia nawisowego w jednym cyklu segmentów o długości 5,0 m
 • Szybka i bezpieczna rektyfikacja deskowań dzięki odpowiedniemu połączeniu deskowań wsporników i środników, oraz dużej sztywności urządzenia nawisowego PERI VBC
 • Bezpieczny dostęp do sprężania podłużnego obiektu
 • Pewność dostaw wymaganego potencjału deskowań i rusztowań na budowę.
 • Wsparcie techniczne dla klienta bezpośrednio na placu budowy
Kierownictwo budowy, Przedsiębiorstwo usług technicznych "INTERCOR" Sp. z o.o.
Jakub Dziura, Robert Bzura (od lewej)
Kierownictwo budowy

Traweler PERI VBC pozwala na łatwą i szybką rektyfikację deskowań oraz na bezpieczne prowadzenie prac nad rzeką. Dzięki przemyślanym, a zarazem prostym i stosunkowo łatwym w obsłudze rozwiązaniom kompatybilnych miedzy sobą systemów, możliwa była sprawna realizacja ustroju w założonym reżimie technologicznym. Dzięki zaangażowaniu wszystkich działów PERI budowa jest prowadzona bezproblemowo, a wszystkie napotkane trudności rozwiązywane są na bieżąco, dzięki czemu nie ma opóźnień w realizacji projektu.

Rozwiązanie PERI

 • Zastosowanie wózka nawisowego PERI VBC umożliwiło przekroczenie rzeki Dunajec bez ingerencji w podłoże
 • Dzięki zastosowaniu wózka nawisowego z hydraulicznym systemem przejazdu i automatycznego rozdeskowania utrzymano zakładany tygodniowy cykl betonowania.
 • Duża sztywność podłużna jak i poprzeczna urządzenia nawisowego pozwoliła na dokładne wykonanie ustroju i bezpieczne sprężanie 
 • Dzięki zastosowaniu  paneli deskowań VARIO  wraz z systemami BHP możliwe było bezpieczne i szybkie  wykonywanie prac betoniarskich.