You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Most przez Regalicę

Opis projektu

Lokalizacja: Szczecin, Polska

Obiekt zaprojektowano jako konstrukcję trójprzęsłową z monolitycznymi przyczółkami z równoległymi do osi jezdni skrzydłami. Wzdłuż ścian bocznych zostaną ukształtowane stożki o nachyleniu 1:1,5. Wykorzystano istniejące filary po ich wzmocnieniu, które obecnie są podparciem istniejącego,czynnego mostu kolejowego.


Projektowany most jest zlokalizowany pomiędzy mostami istniejącymi, zarówno kratowym kolejowym jak i drogowym. Przyjęto zbliżony typ konstrukcji do mostu sąsiadującego, o tych samych rozpiętościach przęseł. Zaprojektowano konstrukcję mostu jako stalową o zmiennej wysokości środnika zespoloną z płytą z betonu sprężonego.


Przekrój poprzeczny: 2-dźwigarowy o zmiennej wysokości środników, stalowy, zespolony z płytą współpracującą, płyta pomostu sprężona poprzecznie.

Wymagania

 • Kompleksowa obsługa projektowa i logistyczna dająca pewność dotrzymania założonych terminów oraz przewidzianego budżetu - współpraca z klientem już od etapu przetargu celem optymalnego przygotowania założeń technologiczno - harmonogramowych.
 • Dostarczenie wysokiej jakości sprzętu specjalistycznego w postaci systemów deskowań i rusztowań gwarantujących odpowiednią jakość, niezawodność i bezpieczeństwo.
 • Dbałość o doskonały poziom świadczonych usług.

Klient

Generalny Wykonawca: Roverpol Sp. z o.o.
Podwykonawca: Durobud Sp. z o.o.

Korzyści dla klienta

 • Czas realizacji zadania zgodny z założeniami harmonogramu.
 • Wysoki poziom bezpieczeństwa prowadzonych robót budowlanych.
 • Profesjonalna obsługa technologiczna i logistyczna PERI.
 • Możliwość wykorzystania systemowych elementów PERI do wykonania tymczasowego stężenia konstrukcji stalowej pomostu.
Álvaro González Hernán - Zastępca Dyrektora Kontraktu, Rover Grupo
Álvaro González Hernán
Zastępca Dyrektora Kontraktu, Roverpol Sp. z o.o.

Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 to zadanie wymagające solidnego partnera. PERI zagwarantowało nam kompleksową obsługę w zakresie deskowań i rusztowań: od projektu, poprzez logistykę do doradztwa na placu budowy. Dzięki temu jesteśmy w stanie realizować projekt zgodnie z założonym harmonogramem i budżetem.

Szymon Kurowiak - Kierownik Robót Mostowych, Alicja Sagan - Koordynator ds. BHP, Rover Grupo
Szymon Kurowiak, Alicja Sagan
Kierownik Robót Mostowych, Koordynator ds. BHP, Roverpol Sp. z o.o.

Jestem bardzo zadowolony z rozwiązań zaproponowanych przez PERI. Dostawy deskowań ustroju nośnego odbywały się bezpośrednio na teren Stoczni Szczecińskiej i tam były montowane pod nadzorem Inżynierów PERI. To pozwoliło na skrócenie czasu montażu i zapewniło dotrzymanie harmonogramu robót.
Szymon Kurowiak

We współpracy z Inżynierami PERI opracowaliśmy optymalne rozwiązania techniczne dla realizacji tego projektu mostowego. Zastosowanie zestawu inżynieryjnego VARIOKIT pozwoliło  na sprawną realizacje prac. Dodatkowym atutem PERI był stały nadzór nad prawidłowym montażem i obsługą oraz szkolenia na budowie.
Alicja Sagan

Kierownik budowy
Paweł Kuszelewicz
Prokurent, Durobud Sp. z o.o.

Z firmą PERI współpracujemy już od kilkunastu lat. Za każdym razem, dzięki profesjonalnemu podejściu do projektowania i obsługi logistycznej przez Inżynierów PERI jesteśmy w stanie sprostać nawet najbardziej wymagającemu zadaniu, zarówno pod względem czasowym, jak i technologicznym.

Rozwiązanie PERI

 • Przebudowa i nadbudowa istniejących podpór nurtowych - konieczność zastosowania specjalistycznych kotew wklejanych w istniejące filary i zawieszenie kozłów oporowych SB jako pomostów zewnętrznych przenoszących całe obciążenie betonu.
 • Zespolona konstrukcja płyty mostu wykonywana przy użyciu zestawu inżynieryjnego VARIOKIT - dzięki wysokiej wytrzymałości rygli i zastrzałów wysokonośnych udało się wykonać stosunkowo lekką konstrukcję deskowania podwieszonego. 
 • Systemy deskowań ściennych PERI: TRIO i VARIO w połączeniu z systemami podporowymi PERI UP Flex, MULTIPROP oraz systemami bhp PERI PROKIT pozwoliły na bezpieczne i efektywne wykonanie całego zadania.
 • Kompleksowa dokumentacja technologiczna deskowań uwzględniająca założenia wykonawcy oraz projektantów obiektów pozwoliła na sprawną realizację mimo wysokich wymagań dotyczących jakości powierzchni betonowych,
 • Odpowiednio dobrane systemy deskowań ściennych i ustrojów nośnych pozwoliły na dotrzymanie założeń dotyczących czasu pracy tych urządzeń oraz kosztów dzierżawy.
 • Dostawy deskowań ustroju niosącego odbywały się bezpośrednio na teren Stoczni Szczecińskiej i tam były montowane pod nadzorem Inżynierów PERI.