You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Most Rędziński

Opis projektu

Lokalizacja: Wrocław, Polska

Drogowy most wantowy nad Odrą jest częścią autostrady A8. Żelbetowa konstrukcja zawieszona jest za pomocą 160 want o łącznej długości 25 km tylko na jednym pylonie - posiadając wys. 122 m jest on najwyższym pylonem w Polsce - i z najdłuższym przęsłem żelbetowym (256 m).

To największy powierzchniowo most żelbetowy na świecie (70 000 m²), składa się z trzech części: estakady lewobrzeżnej, podwieszonego mostu głównego i estakady prawobrzeżnej. Ustrój nośny o trójkomorowym przekroju skrzynkowym wykonywany był metodą nasuwania podłużnego.

Projekt mostu został wykonany przez Zespół Badawczo-Projektowy "Mosty – Wrocław" pod kierownictwem prof. Jana Biliszczuka.

Wymagania

 • Bezpieczne i szybkie wykonanie estakad oraz pylonu mostu głównego
 • Optymalne rozwiązania gwarantujące pewność realizacji dla założonych czasów i budżetu budowy 
 • Deskowanie filarów z powierzchnią betonu licowego podlegających rotacji o ciekawym kształcie i wysokości nawet ponad 13 m
 • Ilość sprzętu i technologie zapewniające ciągłą produkcje dla napiętego harmonogramu budowy

Klient

Mostostal Warszawa S.A.

Korzyści dla klienta

 • Dotrzymanie napiętego harmonogramu robót
 • Bezpieczeństwo wykonywania prac w każdych warunkach atmosferycznych
 • Wykonanie prac zgodnie z wysokimi wymaganiami technologicznymi
 • Pewność dostaw wymaganego potencjału deskowań i rusztowań na budowę
 • Szkolenia z zakresu bezpiecznego użytkowania deskowań dla wykonawcy
Krzysztof Michalak
Krzysztof Michalak
Kierownik robót

Od początku realizacji mogliśmy liczyć na fachowe doradztwo, opiekę i rozwiązania umożliwiające wykonanie tak skomplikowanej konstrukcji. Deskowania samoczynnego wspinania ACS dokładnie formują zmienny kształt pylonu, a praca na platformie ACS daje poczucie komfortu i bezpieczeństwa. Jestem w 100% przekonany, że PERI ACS jest systemem najlepszym i najszybszym.

Rozwiązanie PERI

 • Systemy samoczynnego wspinania ACS (-V i –R) umożliwiające uzyskanie 4-dniowego cyklu wznoszenia konstrukcji pylonu o h deskowania wynoszącym 3,6 m
 • Stanowiska do nasuwania wykonane z systemowych systemów ściennych i stropowych oraz krążyn specjalnych w zestawie inżynierskim VARIOKIT
 • Szalunek płyty pomostowej wykonany z rusztowania przejezdnego zapewniający wykonanie segmentu  estakady o długości 24 m w 7-dniowym cyklu realizacji
 • Filary wykonane z deskowań pierwomontażowych przez rzemieślników w zakładzie PERI