You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

MS-39 w ciągu trasy S6, odcinek Bożepole Wielkie - Luzino

Opis projektu

Lokalizacja: Bożepole Wielkie - Luzino, Polska

 • Obiekt dwujezdniowy o kącie skosu z drogą S6 równym 65 stopni.
 • Zaprojektowany w formie dwóch niezależnych monolitycznych ustrojów nośnych o dwubelkowym przekroju poprzecznym.Ustrój składa się z trzech przęseł o rozpiętościach odpowiednio 20,0+34+20,0 m
 • Pod środkowym przęsłem przepływa rzeka Łeba.

Wymagania

 • Skrócenie czasu wykonywania obu ustrojów nośnych do 70 dni.
 • Warunki terenowe w środkowym przęśle wykluczające rozwiązanie na tradycyjnym stacjonarnym podparciu.

Klient

Generalny Wykonawca: PORR S.A.
Wykonawca robót żelbetowych: G&M Group Sp. z o.o.

Korzyści dla klienta

 • Skrócony czas wykonywania obiektu.
 • Stały nadzór nad prawidłowym montażem oraz użytkowaniem urządzeń przez technologa PERI. Pewność dostaw wymaganego potencjału deskowań i rusztowań na budowę. 
 • Dotrzymanie napiętego harmonogramu przy użyciu przestawnych systemów deskowań PERI.
Marcin Zasadowski - G&M Sp. z o.o.
Marcin Zasadowski
Kierownik Budowy

Razem z inżynierami PERI opracowaliśmy optymalne rozwiązanie dla tego wymagającego projektu. Zastosowanie kratownic VRB pozwoliło na sprawną realizację prac przy trudnych warunkach gruntowych, dużym kącie skosu obiektu i rozpiętości środkowego przęsła. Natomiast pewność dostaw wymaganego potencjału deskowań i rusztowań przełożyła się na realizację ustroju nośnego w ramach napiętego harmonogramu. Dodatkowym atutem PERI był stały nadzór nad prawidłowym montażem i obsługą urządzeń oraz szkolenia na budowie.

Rozwiązanie PERI

 • Elementy systemu VARIO pierwomontowane przez PERI umożliwiły skrócenie czasu deskowania obiektu.
 • Tarcza wysokonośna VST zagwarantowała bezpieczne przeniesienie obciążeń z kratownic VRB na istniejący fundament.
 • Kratownice VRB pozwoliły na realizację obiektu przy trudnych warunkach gruntowych.