You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Most MS 15, Obwodnica Olsztyna

Opis projektu

Lokalizacja: Olsztyn, Polska

Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi ekspresowej S51. Projekt obejmuje 21 obiektów mostowych w tym: 16 wiaduktów ( jeden kolejowy), 2 mosty, 2 przejścia dla zwierząt, 1 kładkę dla pieszych. Most MS 15 znajduje się w miejscowości Bartąg w km 12 + 500. Jest to obiekt dwujezdniowy o rozpiętości przęsła 120 m. Konstrukcja ustroju nośnego jest zespoloną płytą pomostu wzmocniona górą łukami stalowymi.   

Wymagania

  • Kompleksowa obsługa projektowa i logistyczna dająca pewność dotrzymania założonych terminów oraz przewidzianego budżetu.
  • Dostarczenie wysokiej jakości sprzętu specjalistycznego w postaci systemów deskowań i rusztowań gwarantujących odpowiednią jakość, niezawodność i bezpieczeństwo.
  • Dbałość o doskonały poziom świadczonych usług.

Klient

BUDIMEX S. A.

Korzyści dla klienta

  • Czas realizacji zadania zgodny z założeniami harmonogramu.
  • Wysoki poziom bezpieczeństwa prowadzonych robót budowlanych.
  • Profesjonalna obsługa technologiczna i logistyczna PERI.
  • Możliwość wykorzystania systemowych elementów PERI do wykonania tymczasowego stężenia konstrukcji stalowej pomostu.
Bartosz Sokołowski - kierownik robót
Bartosz Sokołowski
Kierownik robót

Dzięki zaprojektowanym systemom deskowań PERI osiągnęliśmy znakomitą wydajność robót, a przy tym udało się sprostać wymaganiom dotyczącym bardzo wysokiej jakości betonów licowych. Dobra współpraca ze wszystkimi działami PERI zaowocowała sprawną realizacją zamówień w przyjaznej atmosferze i wzajemnym zrozumieniu. Z uwagi na założenie realizacji płyt głównych ustroju obu jezdni jednocześnie oraz specyficznej konstrukcji stalowej płyty - potrzebny był dość nietypowy asortyment deskowań w znacznym potencjale. Konstrukcja główna deskowania (dźwigary VARIOKIT) podwieszona została do poprzecznic o rozstawie 5 m, a na niej ułożono dźwigarki drewniane, dostosowując poszycie deskowania do zmiennej dolnej powierzchni płyty. Dzięki właściwie wykonanemu projektowi ograniczona została ilość uzupełnień z tarcicy. Dodatkowo konstrukcja stalowa płyty głównej wymagała stężenia na czas betonowania i dzięki wykorzystaniu elementów systemowych PERI udało się uniknąć dużych kosztów wykonania tego zabezpieczenia. Firma PERI w 100% sprostała naszym oczekiwaniom we wszystkich aspektach współpracy.  

Rozwiązanie PERI

  • Systemy deskowań ściennych PERI: TRIO i VARIO w połączeniu z systemami podporowymi PERI UP Flex, MULTIPROP oraz systemami bhp PERI PROKIT pozwoliły na bezpieczne i efektywne wykonanie całego zadania.
  • Kompleksowa dokumentacja technologiczna deskowań uwzględniająca założenia wykonawcy oraz projektantów obiektów pozwoliła na sprawną realizację mimo wysokich wymagań dotyczących jakości powierzchni betonowych,
  • Odpowiednio dobrane systemy deskowań ściennych i ustrojów nośnych pozwoliły na dotrzymanie założeń dotyczących czasu pracy tych urządzeń oraz kosztów dzierżawy.