You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Budowa Obwodnicy Trójmiasta. Zadanie 1: Chwaszczyno - Żukowo

Opis projektu

Lokalizacja: Żukowo, Polska

 • Obiekt dwujezdniowy w ciągu trasy S6.
 • Zaprojektowany w formie dwóch niezależnych monolitycznych ustrojów nośnych o trójbelkowym przekroju poprzecznym.
 • Ustrój składa się z czterech przęseł o rozpiętościach łącznie 148.769 m.
 • Pod przęsłem 2-3 przechodzi linia kolejowa.

Wymagania

 • Maksymalne skrócenie czasu wykonywania obu ustrojów nośnych.
 • Warunki terenowe w środkowym przęśle wykluczają rozwiązanie na tradycyjnym stacjonarnym podparciu.

Klient

Generalny Wykonawca: BUDIMEX

Podwykonawca: Wielgustech

Korzyści dla klienta

 • Skrócony czas wykonywania obiektu.
 • Stały nadzór nad prawidłowym montażem oraz użytkowaniem urządzeń przez technologa PERI. Pewność dostaw wymaganego potencjału deskowań i rusztowań na budowę. 
 • Dotrzymanie napiętego harmonogramu przy użyciu przestawnych systemów deskowań PERI.

Rozwiązanie PERI

 • Elementy systemu VARIO pierwomontowane przez PERI umożliwiły skrócenie czasu deskowania obiektu.
 • Tarcza wysokonośna VST zagwarantowała bezpieczne przeniesienie obciążeń z bramki na tymczasowy fundament.