You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Rozbudowa Terminalu Pasażerskiego Rębiechowo

Opis projektu

Lokalizacja: Gdańsk, Polska

 • Budynek terminalu o trzech kondygnacjach nadziemnych oraz jednej podziemnej. Konstrukcja budynku terminala – lekka, jednoprzestrzenna hala, zadaszona przekryciem o miekkim ale wyrazistym i dynamicznym kształcie
 • Rozbudowa istniejącego terminal pasażerskiego o około 30% (15 000 metrów kwadratowych)
 • Przestrzenne stalowe dźwigary dachowe, podparte na wielogałęziowych słupach o wysokości H=18 m 

Wymagania

 • Odizolowanie części istniejącej terminala pasażerskiego od części nowo wznoszonej. Zabezpieczenie terminala od warunków atmosferycznych
 • Brak możliwości użycia zastrzałów i odciągów do zabezpieczenia ściany tymczasowej z uwagi na ograniczoną przestrzeń
 • Wysokonośne podparcie umożliwiające bezpieczne wykonanie konstrukcji stalowej dachu

Klient

NDI S.A.

Korzyści dla klienta

 • Bezpieczeństwo wykonywania robót
 • Odizolowanie istniejącej części terminala pasażerskiego (po zdemontowaniu elewacji) zgodnie z wysokimi wymaganiami portu lotniczego
 • Szybkość montażu i demontażu konstrukcji ściany tymczasowej w istniejącym terminalu
 • Ograniczenie przestrzeni terminala wyłączonej z użycia poprzez eliminację zastrzałów i odciągów
 • Szybkość montażu i demontażu wysokich wież podporowych VST

Rozwiązanie PERI

 • System VARIOKIT umożliwił wykonanie ściany tymczasowej i dostosowanie do skomplikowanej geometrii budynku terminala
 • Elementy o małych gabarytach umożliwiły przeprowadzenie montażu wewnątrz istniejącego terminala pasażerskiego
 • Konstrukcja ściany tymczasowej zaprojektowana bez konieczności zastosowania zastrzałów i odciągów
 • Duża elastyczność systemu VARIOKIT umożliwiła szczelne obudowanie lokali usługowych przed wpływem czynników atmosferycznych
 • System VST umożliwił wykonanie wysokonośnych podpór wraz z pomostem roboczym do montażu konstrukcji dachu