You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Tunel pod Świną

Opis projektu

Lokalizacja: Świnoujście, Polska

Zakres inwestycji obejmuje budowę tunelu drążonego w technologii maszyny TBM pod cieśniną Świny wraz z dojazdami do tunelu w postaci wykopu otwartego i tunelu wykonywanego metodą stropową na wyspie Uznam oraz na wyspie Wolin. Elementami układu drogowego będą również: drogi dojazdowe do tunelu, plac manewrowy, skrzyżowanie – rondo na wyspie Wolin i skrzyżowanie typu T na wyspie Uznam. W zakresie inwestycji jest również przebudowa istniejących przyległych ulic.

 • Łączna szacunkowa długość inwestycji : ok. 3200 m
 • Szacunkowa długość tunelu drążonego metodą TBM : ok. 1483,80 m
 • Długość wjazdu na wyspie Uznam w ścianach szczelinowych: ok. 460 m
 • Długość wyjazdu na wyspie Wolin w ścianach szczelinowych: ok. 420 m

Wymagania

 • Optymalne rozwiązania pod względem ekonomicznym, zapewniające dotrzymanie założonego budżetu.
 • Wysokie standardy bezpieczeństwa wykonywania prac.
 • Kompleksowa opieka technologiczna i doradztwo PERI w celu dotrzymania napiętego harmonogramu budowy.
 • Niczym niezakłócone dostawy dużego potencjału deskowań, rusztowań i konstrukcji podporowych.

Klient

Generalny Wykonawca: Tunel Świnoujście PORR S.A. PORR Bau GmbH Gülermak Ağir Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. Spółka Cywilna

Podwykonawca wyjść ewakuacyjnych EE1 i EE2: SKI-BUD Jakub Bogucki

Korzyści dla klienta

 • Pełne wsparcie biura technicznego PERI na każdym etapie realizacji.
 • Systemy i rozwiązania PERI umożliwiające wykonanie skomplikowanych konstrukcji żelbetowych.
 • Sprawna obsługa logistyczna wraz z dostępnością materiału gwarantująca częste dostawy ze względu na duże zapotrzebowanie budowy. 
 • Bezpieczne i oszczędne rozwiązania wielu trudnych elementów konstrukcyjnych. 
 • Rozwiązania systemowe dopasowane do dynamicznie zmieniającego się procesu budowy. 
 • Zoptymalizowane opracowania inżynierskie minimalizujące ilości sprzętu i nakłady na montaż.
Sławomir Skraba, Cezary Iwanowski
Od lewej: Sławomir Skraba, Cezary Iwanowski
Kierownik Budowy, Zastępca Kierownika Budowy

Realizacja Tunel Świnoujście to wymagające technologicznie i logistycznie wyzwanie angażujące ludzi z pasją, pomysłem i doświadczeniem – jednakże by móc zapewnić sukces naszemu Zespołowi Tunel Świnoujście potrzebowaliśmy partnera sprawdzonego, z bogatym doświadczeniem oraz zapleczem materiałowo-projektowym. W wyniku rozmów techniczno-handlowych wybór padł na zespół PERI Polska.

 

PERI sprawdza się jako partner realizacji wraz ze swoim zaangażowaniem oraz ciągłym monitorowaniem postępu prac. Cenimy sobie dobry kontakt oraz szybkość tworzenia rewizji lub rozwiązywania detali projektu już na budowie – dzięki czemu terminowość naszych zadań nie była i nie jest zagrożona. Tego, oprócz jakości, oczekiwaliśmy od naszego partnera w zakresie szalunków. Wybór odpowiedniego dostawcy deskowań był dla nas kluczowy, gdyż praktycznie 80% elementów żelbetowych kontraktu zostało zrealizowanych przy udziale i zaangażowaniu zespołu, począwszy od wsparcia prac maszyn wielofunkcyjnych do budowy konstrukcji prefabrykowanej tunelu, przez realizację ramp przejazdowych w krytycznych miejscach kontraktu, skończywszy na "ciężkich” konstrukcjach pośrednich i bramownicach umożliwiających równoległe prowadzenie prac dla kluczowych elementów kontraktu.

 

Na uwagę zasługuje dodatkowo fakt, ze potencjał realizacyjny, logistyczny oraz zaangażowanie pracowników PERI Polska stanowiło dodatkowy atut w okresie panującej pandemii Covid 19 i czasie konfliktu zbrojnego na Ukrainie. W tym okresie zespół PERI Polska potwierdził swoją pozycję - rzetelnego, wiarygodnego partnera przy realizacji inwestycji budowlanych w tym m.in. nietypowych i skomplikowanych rozwiązań konstrukcyjnych.

Rozwiązanie PERI

 • Rampy zjazdowe (na bazie dźwigarów HEB, szyn RCS oraz tarcz wysokonośnych VST) - jedna w komorze odbiorczej oraz 4 w tunelu przy wyjściach ewakuacyjnych - umożliwiające nieprzerwaną możliwość transportu wszelkich materiałów do i z tunelu. Nośność ramp dostosowana do wszelkich pojazdów transportowych (MSV, betonowozy, pompy, ciągniki z naczepami TIR itp.).
 • Podparcia stropów pośrednich i górnych w komorze startowej i odbiorczej. Dzięki zastosowaniu tarcz wysokonośnych VST oraz dźwigarów HEB400 podbudowa stropów w komorach umożliwiła ciągły przejazd i płynność logistyki. Zastosowane rusztowanie podporowe w poszczególnych sekcjach roboczych podpiera łącznie 3 m wysokości betonu (strop pośredni o grubości 1m oraz strop górny o grubości 2 m). Dla podparcia wtórnego jezdni w komorze odbiorczej zastosowane tarcze wysoko-nośne HD-200.
 • Wyjścia ewakuacyjne w tunelu. Dla realizacji ścian jednostronnych prostych zastosowano deskowanie TRIO rozparte poziomymi wieżami MULTIPROP. Jednostronne ściany łukowe wykonano przy użyciu spierwomontowanych, łukowych blatów VARIO i kozłów oporowych SB. Dla zrealizowania łukowego stropu kolebkowego, podpartego na wieżach MULTIPROP również użyto spierwomontowanych, łukowych blatów VARIO, dodatkowo wyposażone w króćce pomp BPA, dzięki którymi możliwe było tłoczenie betonu samozagęszczalnego w kilku miejscach jednocześnie.
 • Budynki transformatorowni TK1 i TK2. Ściany proste o wysokości 4,5 m i 5,4 m w deskowaniu TRIO. Stropy monolityczne o wysokości podparcia do 5,2 m wykonane w deskowaniu MULTIFLEX.