You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Wiadukt łukowy nad ulicą Trzebińską

Opis projektu

Lokalizacja: Chrzanów, Polska

 • Wiadukt składa się z pięciu przęseł o całkowitej długości 165m. Szerokość obiektu 12.0 m
 • Przęsło środkowe o rozpiętości 80 m, wykonane w formie łuku o wyniosłości 15 m
 • Łuk wykonany jest z elementów prefabrykowanych łączonych monolitycznie w tzw. „zamkach”. przekrój poprzeczny łuku jest zmienny

Wymagania

 • Stabilne podparcie prefabrykowanych łuków na czas ich zmonolityzowania
 • Dostęp do konstrukcji na każdym etapie betonowania
 • Przejazd pod wiaduktem w czasie budowy musiał odbywać się bez zakłóceń
 • Terminowość dostaw (mało miejsca na składowanie materiału)
 • Łatwość i szybkość montażu (dźwig na zamówienie, koszty związane z wynajęciem)

Klient

MOSTY Chrzanow sp. z o.o.

Korzyści dla klienta

 • Dotrzymanie napiętego harmonogramu robót przy użyciu ograniczonej liczby dźwigów
 • Bezpieczeństwo wykonywania prac w każdych warunkach atmosferycznych i „pod ruchem”
 • Wykonanie prac zgodnie z wysokimi wymaganiami technologicznymi Projektanta
 • Pewność dostaw wymaganego potencjału deskowań i rusztowań na budowę
Dariusz Grabowski
Inżynier Budowy

Dzięki zaproponowanym rozwiązaniom i zastosowanym systemom PERI wykonanie elementów łukowych o zmiennej geometrii okazało się proste i szybkie. Dostawy były realizowane terminowo, a współpraca w zakresie wsparcia projektowego oraz technologicznego przebiegała bezbłędnie

Rozwiązanie PERI

 • System VST pozwalający na przeniesienie dużych obciążeń przy tym zapewniający łatwość i szybkość montażu
 • Kombinacja systemu Rosett zapewniająca dostęp do konstrukcji łuku na całej jego długości i zmiennej szerokości
 • Uniwersalne podparcie HD 200 umożliwiające przejazd pod wiaduktem
 • Bliskość bazy materiałowej PERI (ok. 5 km) zapewniająca terminowość dostaw
 • Zastosowanie wież VST, ST 100, HD 200 zapewniało łatwość montażu