You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Wiadukt drogowy WD-1, Tłuszcz

Opis projektu

Lokalizacja: Tłuszcz, Polska

 • Wiadukt drogowy o konstrukcji zespolonej: stal-beton, projektowany jako pięcioprzęsłowy ciągły, dwudźwigarowy, wsparty na 5 podporach żelbetowych. Długość płyty obiektu 194 m, szerokość 14,3 m.
 • Podpory skrajne projektowane jako masywne żelbetowe przyczółki o zmiennej geometrii, podpory pośrednie żelbetowe dwusłupowe połączone ryglem. 
 • Ciągi piesze i rowerowe na wiadukcie połączone z ciągami pieszymi i rowerowymi w poziomie terenu za pomocą pochylni, schodów i windy.

Wymagania

 • Wysokie standardy jakościowe stosowanych deskowań.
 • Kompleksowa opieka technologiczna i doradztwo PERI w celu dotrzymania napiętego harmonogramu budowy.
 • Niezakłócone dostawy dużego potencjału deskowań, rusztowań i konstrukcji podporowych.
 • Zastosowanie rozwiązań, które umożliwią sprawną i bezpieczną pracę nad 3 liniami kolejowymi i 2 ulicami.

Klient

Generalny Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR  Sp. z o.o.

Korzyści dla klienta

 • Wsparcie biura technicznego PERI podczas realizacji inwestycji.
 • Systemy i rozwiązania PERI umożliwiające wykonanie skomplikowanych konstrukcji żelbetowych.
 • Rozwiązania systemowe pozwalające na sprawna i bezpieczną pracę w obrębie pozostających pod ciągłym ruchem ulic i linii kolejowych.
 • Sprawna obsługa logistyczna oraz zapewnienie dostępności materiału. 
Wojciech Adamczyk, kierownik budowy, Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR
Wojciech Adamczyk
Kierownik budowy

Budowa tego wiaduktu to przede wszystkim wyzwanie terminowe. Napięty harmonogram robót według którego realizacja wszystkich prac wynosi zaledwie 9 miesięcy oraz krótkie „przerwy w ruchu pociągów” wymusiły konieczność opracowania optymalnych technologii wykonania prac, które uwzględniały konieczność szybkiej realizacji robót nad czynnymi torami kolejowymi.

Rozwiązania projektowe zaproponowane przez specjalistów PERI pozwoliły na spełnienie warunków inwestora, a nawet nieznacznie przyśpieszyły prace. Oczywiście nie byłoby to możliwie bez odpowiedniego potencjału kadrowego i sprzętowego spółki P.U.T. Intercor oraz zaplecza materiałowo-projektowego, wysokiej jakości deskowań i sprawnego zaplecza logistycznego PERI.

Rozwiązanie PERI

 • Wszechstronne deskowanie ramowe TRIO, które w połączeniu z wstawkami ciesielskimi przygotowanymi na budowie, pozwoliło na zachowanie odpowiedniej sztywności i sprawne wykonanie skomplikowanego kształtu przyczółków.
 • Uniwersalne elementy systemu VARIOKIT, które umożliwiły szybkie wykonywanie na odkładzie modularnych elementów deskowania wsporników płyty ustroju . Dodatkowo, zastosowanie słupka dźwigara SRZ w wewnętrznej części ustroju zespolonego pozwoliło przenieść obciążenia  na poprzecznice stalowe stężające dźwigary główne i zapewniło swobodny demontaż.