You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Amfiteatr w Sochaczewie

Opis projektu

Lokalizacja: Sochaczew, Polska

Amfiteatr będzie wyposażony w podesty dla wózków, szerokie drzwi, tak aby stał się dostępny dla osób niepełnosprawnych. Widownia będzie wyposażona w prawie 900 siedzisk usytuowanych w osiem rzędów, podzielonych na 5 sektorów. 
 

Wymagania

  • Architekt postawił bardzo wysokie wymagania dotyczące powtarzalności odcisku betonu na ścianach. 
  • Kolejnym wyzwaniem, któremu musiał sprostać Wykonawca były różne krzywizny ścian w poszczególnych taktach betonowania.  
  • Na tej budowie ciekawostką technologiczną są niestandardowe stropy w betonie architektonicznym o zmiennej grubości do około 90 cm. Strop jest gięty w dwóch płaszczyznach, co czyni go powłoką. 

Klient

Generalny Wykonawca: P.P.H.U. Sochbud s.c.

Korzyści dla klienta

  • Współpraca z partnerem, który ma wieloletnie doświadczenie w realizacji skomplikowanych obiektów
  • Przygotowanie projektów technologicznych
  • Szkolenia z montażu systemów na budowie
  • Opieka technologa PERI przez cały czas trwania budowy
Artur Konarski - kierownik robót
Artur Konarski
Kierownik robót

Zdecydowanie najtrudniejszą częścią projektu jest strop o zmiennej grubości w standardzie betonu architektonicznego. Strop jest przełamany w dwóch płaszczyznach, co czyni go powłoką i znacznie utrudnia prace deskowaniowe, dlatego konieczne było dopasowanie odcisku do zmiennej geometrii stropu. Dużym wparciem była tutaj praca wykonana przez technologów PERI, uwzględniająca indywidualny projekt odcisku sklejek na stropie oraz doradztwo techniczne na etapie wznoszenia i rektyfikacji podbudowy stropowej. Firma PERI dostarczyła na budowę precyzyjnie wycięte sklejki do uzyskania indywidualnego odcisku architektonicznego, dzięki czemu budowa miała maksymalnie ułatwioną pracę.
Ciekawostką może być fakt, że na potrzeby zazbrojenia 400m2 stropu użyto 79 ton stali, prętami o średnicy głównie 25 mm.

Rozwiązanie PERI

  • Do betonu architektonicznego zastosowaliśmy deskowanie bez podziału poziomego. Możliwy był jedynie podział pionowy w odstępach po ok. 2m. Tutaj doskonale sprawdziło się dźwigarowe deskowanie  VARIO. Do pierwomontażu blatów musieliśmy użyć bardzo dużego formatu sklejki o wymiarach 540 x 200 cm. Sklejka musiała być dodatkowo gięta po łuku, a odciski wkrętów nie mogły być widoczne od strony lica betonu. 
  • Indywidualny pierwomontaż deskowania realizowany w systemie dostawy just-in-time. 
  • Dla naszego Klienta przekształciliśmy skomplikowany model 3D na uproszczone rysunki 2D. Stworzyliśmy też zaawansowany projekt układu sklejek na strop w celu precyzyjnego ich wycięcie w magazynie PERI.