You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Instytut Psychologii UW, Warszawa

Opis projektu

Lokalizacja: Warszawa, Polska

Budowa budynku naukowo-dydaktycznego na Kampusie Ochota o 8 kondygnacjach (6 naziemnych i 2 podziemnych). Powierzchnia całkowita wyniesie 26,6 tys. m². Wewnątrz zaprojektowano łącznie 30 sal dydaktycznych: wykładowych, seminaryjnych, komputerowych; pomieszczenia do pracy cichej oraz aulę, w której będą mogły odbywać się wykłady i spotkania z udziałem blisko 400 osób.

Wymagania

  • Wykonanie ścian oraz stropów w betonach architektonicznych o wymaganym wykończeniu powierzchni zgodnie z wytycznymi zawartymi w tomie technologii betonów
  • Wykonanie rysunków warsztatowych deskowania wszystkich elementów budynku w betonie architektonicznym
  • Wykonanie deskowań specjalnych m.in. dla realizacji schodów spiralnych w poziomie parteru.

Klient

Generalny Wykonawca: Mostostal Warszawa S.A
Klient: TRIOBUD-PLUS  Sp. z o.o.

Korzyści dla klienta

  • Wybór deskowania ramowego TRIO z nabijaną sklejką pozwalający osiągnąć stawiane wymagania dotyczące betonów architektonicznych oraz ograniczyć koszty w porównaniu z dźwigarowym, indywidualnym deskowaniem. Przyjęty system wpłynął korzystnie również na oszczędność ograniczonego miejsca składowania na budowie oraz rotację materiału.
  • Projekty technologiczne i warsztatowe deskowań ściennych spełniające wymagania Architekta w zakresie odcisków sklejki i korków po ściągach na wszystkich ścianach w betonie architektonicznym
  • Przygotowanie wyciętych formatów sklejki również o złożonej, nieregularnej powierzchni (za pomocą maszyny CNC) lub gotowych form specjalnych umożliwających wykonanie betonów architektonicznych.
Marcin Zimoch, kierownik robót, TRIOBUD
Marcin Zimoch
Kierownik robót, TRIOBUD-PLUS

Wykonanie konstrukcji budynku Naukowo-Dydaktycznego wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego było zadaniem wymagającym dużej dbałości o detale licznych elementów wykonanych w klasie betonu architektonicznego. Skrupulatne opracowanie metody realizacji pod względem projektowym oraz logistycznym przyczyniło się do pomyślnej realizacji zadania w tym kluczowego elementu konstrukcji - stropu kasetonowego nad parterem.

 

Rozwiązanie PERI

  • Deskowanie ramowe TRIO z nabijaną sklejką umożliwiające uzyskanie wysokiej jakości betonu architektonicznego z elastycznym doborem układu odcisków.
  • Deskowanie łukowe RUNDFLEX z nabijaną sklejką dla ścian krzywoliniowych w betonie architektonicznym,
  • Projekt deskowania stropu kasetonowego pozwalający na szybkie i sprawne rozdeskowanie z zachowaniem podparcia wtórnego i możliwością rotacji wstawek stropu.