You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego

Opis projektu

Lokalizacja: Poznań, Polska

 • „Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu – kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce” (ICHOT) polegające na budowie budynku głównego z parkingiem podziemnym i kładką pieszą nad rzeką Cybiną
 • Konstrukcja budynku jest tarczowa. Głównymi elementami nośnymi są podłużne żelbetowe ściany-tarcze. Tarcze zapewniają także sztywność przestrzenną obiektu. Zastosowanie sztywnego układu tarczowego wynika z rozwiązania architektonicznego obiektu, w którym zaprojektowano jednostronne nadwieszenie o wysięgu 12 m
 • Na części nadwieszonej opiera się kładka dla pieszych. Stropy i stropodachy zaprojektowano w układzie płytowym (bezbelkowym). W części ekspozycyjnej, gdzie występują największe rozpiętości, stropy i stropodach zaprojektowano w systemie COBIAX
 • Połączenie budynku głównego z istniejącym budynkiem Śluzy Tumskiej stanowi kładka dla pieszych nad Cybiną. Kładka jest ustrojem jednoprzęsłowym, wolnopodpartym o rozpiętości teoretycznej 62,4m. 

Wymagania

 • Ściany - wysokiej jakości beton architektoniczny mocowany do warstwy nośnej na wieszakach ze stali nierdzewnej,
 • Wysokiej jakości beton architektoniczny ścian wewnętrznych schodzących się pod kątem ostrym przy jednoczesnym braku możliwości użycia listew fazujących
 • Podparcie nawisu budynku na czas trwania budowy

Klient

Technobud Nowy Sącz Sp. z o.o.

Korzyści dla klienta

 • Wykonanie prac zgodnie z wysokimi wymaganiami technologicznymi architekta
 • Dotrzymanie napiętego harmonogramu robót
 • Dzięki deskowaniom firmy Peri prace były prowadzone zgodnie z wytycznymi BHP
 • Pewność dostaw wymaganego potencjału deskowań i rusztowań na budowę
 • Szkolenia z zakresu bezpiecznego użytkowania deskowań dla Wykonawcy
jaroslaw medon
Jarosław Mędoń
Kierownik budowy

Firma PERI dała nam technologię pozwalającą na wykonanie ścian zewnętrznych w betonie elewacyjnym o najwyższych wymaganiach. Materiały, wiedza, doświadczenie i zaangażowanie kolegów z PERI pozwoliły podołać tak trudnemu zadaniu.

Rozwiązanie PERI

 • System deskowania VARIO umożliwiający uzyskanie wysokiej jakości betonu architektonicznego z dowolnym odwzorowaniem układu łączeń sklejki
 • System deskowania VARIO umożliwiający uzyskanie ostrych kątów naroża
 • System wież MULTIPROP – spełniający wymagania dużych obciążeń od nawisu budynku